INFORMAȚIE privind factorii de resort autorizaţi să primească şi să soluţioneze sesizările/reclamaţiile clienţilor

  • Administratorul O.C.N. ”IUTE CREDIT” S.R.L.
  • Director Departament Experienta Clientului
  • Șefii oficiilor secundare

Informație importantă:

Comisia Națională a Pieței Financiare – autoritatea cu competențe în aria protecției drepturilor consumatorilor de servicii și produse financiare. Adresa de contact: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 77, www.cnpf.md.

Reclamațiile pot fi depuse:

– prin e-mail (cu respectarea reglementărilor cu privire la forma electronică – cu aplicarea semnăturii electronice) la adresa ;

– prin intermediul oficiilor poștale: la sediul CNPF, în cutia poștală amplasată la intrare în sediul instituției (mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 77).

Telefonul consumatorului – 022 85 95 95 (Tariful către acest număr de apel va fi considerat apel cu tarif normal conform rețelei și tipului de abonament al inițiatorului).

Reguli interne de lucru cu clienții.
Extras Iute Credit din Registrul de stat al persoanelor juridice.
Extras din registrul organizațiilor de creditare nebancară autorizate.
Informația privind produsele financiare acordate și tarifele aplicate O.C.N Iute Credit SRL.
Informația financiară O.C.N Iute Credit SRL
Regulament privind mecanismele de soluționare a reclamațiilor clienților în cadrul OCN IuteCredit SRL
Regulament privind cadrul de administrare a activității O.C.N. ”IUTE CREDIT” S.R.L.
Regulament privind prestarea serviciilor în cadrul O.C.N. ”IUTE CREDIT” S.R.L.

Raport cu privire la situațiile financiare 2022 O.C.N IuteCredit SRL

Raport cu privire la situațiile financiare 2023 O.C.N IuteCredit SRL

Linia telefonică de informare pentru consumatorii de servicii financiare