IuteCredit Moldova

”Conform prevederilor Legii nr. 308 din 22-12-2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului:

Membri de familie ai persoanei expuse politic sunt: a) soţul/soţia unei persoane expuse politic sau o persoană aflată în relaţii asemănătoare acelora dintre soţi cu persoana expusă politic; b) copiii şi soţii/soţiile lor sau cu care copiii se află in relaţii asemănătoare acelora dintre soţi; c) părinţii şi fraţii/surorile unei persoane expuse politic.

Persoană expusă politic este persoana fizică care exercită sau a exercitat funcţii publice importante, după cum urmează: a) şefi de stat, şefi de guvern, miniştri şi miniştri adjuncţi sau secretari de stat; b) membri ai Parlamentului sau ai unor organe legislative similare; c) membri ai organelor de conducere ale partidelor politice; d) membri ai curţilor supreme, ai curţilor constituţionale sau ai altor instanţe judecătoreşti de nivel înalt ale căror hotărâri nu fac obiectul altor căi de atac decât în circumstanţe excepţionale; e) membri ai curţilor de conturi sau ai consiliilor băncilor centrale; f) ambasadori, însărcinaţi cu afaceri şi ofiţeri superiori în forţele armate; g) membri ai organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale întreprinderilor publice; h) directori, directori adjuncţi şi membri ai consiliului de administraţie sau membri cu funcţii echivalente în cadrul unei organizaţii internaţionale.

Persoane cunoscute ca fiind asociaţi apropiaţi, atât din punct de vedere profesional, cât şi social, ai persoanelor expuse politic: a) persoanele fizice cunoscute ca fiind beneficiarii efectivi, împreună cu o persoană expusă politic, ai unei persoane juridice sau ai unei construcţii juridice ori ca având orice altă relaţie strânsă de afaceri cu o astfel de persoană; b) persoanele fizice care sunt singurii beneficiari efectivi ai unei entităţi juridice sau ai unei construcţii juridice cunoscute ca fiind înfiinţate în beneficiul de facto al unei persoane expuse politic.”