022 801 500 Пн-Пт 8:00-20:00 Суб-Вс 08:00-20:00

                                       

IuteCredit Moldova

În vigoare din: 21 iunie 2021

Noi, O.C.N. «IUTE CREDIT «S.R.L., cod de înregistrare 1008600026223, sediul și adresa de înregistrare: mun. Chișinău bd. Ștefan cel Mare și Sfînt,182, et.5 e-mail: dpo@iutecredit, info@iutecredit.md, («Compania» sau «Operatorul» sau «noi» sau «nouă«), colectează și prelucrează datele cu caracter personal ale persoanelor fizice, clienții noștri, părțile contractante sau alte contacte de pe piața Republicii Moldova («Dumneavoastră«). Compania este o instituție financiară nebancară înregistrată în Registru conform legii privind organizațiile de creditare nebancară, conform Certificatului № 072 din 25 martie 2019. Suntem conștienți de responsabilitatea pe care o avem de a avea grijă și de a proteja datele dvs. personale, de a respecta legislația aplicabilă în domeniul confidențialității și protecției datelor cu caracter personal. 

Prin aceast Regulament de confidențialitate («Regulament» sau «Regulament privind confidențialitatea«), dorim să vă prezentăm modul în care colectăm și utilizăm informațiile dumneavoastră cu caracter personal. Regulament descrie ce metode sunt utilizate și în ce scopuri Compania, respectiv furnizorii noștri de servicii, prelucrează informațiile colectate de la și despre Dumneavoastră în timp ce vă oferim serviciile noastre și încheiem contracte, inclusiv contracte de împrumut la fața locului la sediul Controlorului, prin intermediarii noștri de împrumut sau atunci când vizitați sau utilizați serviciile noastre prin intermediul site-ului www.iutecredit.md («Pagina web») și/sau prin intermediul telefonului de asistență pentru clienți 022-801-500(«Telefonul de asistență pentru clienți«) sau orice alte canale pe care le putem pune la dispoziție, inclusiv furnizarea serviciilor Companiei prin intermediul unor terțe părți (denumite în continuare împreună «Canale disponibile»). Explicăm, de asemenea, care sunt drepturile persoanelor vizate, precum și obligațiile și responsabilitatea noastră.

Important!

Citiți cu atenție acest regulament. Aceasta oferă informații importante despre modul în care prelucrăm datele cu caracter personal și explică drepturile dumneavoastră legale. Prezentul regulament nu are ca scop modificarea termenilor și condițiilor oricărui acord încheiat cu noi și nici a drepturilor pe care le aveți în conformitate cu legislația aplicabilă privind protecția datelor cu caracter personal.

Nu furnizăm servicii persoanelor cu vârsta sub 18 ani.

Dacă aveți vârsta sub 18 ani, vă rugăm să nu ne furnizați niciunul dintre datele dumneavoastră cu caracter personal.

Vă rugăm să ne ajutați să păstrăm datele dvs. cu caracter personal la zi, informându-ne cu privire la orice modificare a datelor dvs. cu caracter personal.

Prin furnizarea datelor dvs. cu caracter personal sau prin utilizarea canalelor disponibile, aveți încredere în noi și acceptați în mod voluntar termenii și condițiile prezentului regulament de confidențialitate.

În cazul în care furnizați informații despre o altă persoană în numele acesteia, trebuie să vă asigurați că persoana respectivă a fost informată cu privire la prezentul Regulament de confidențialitate și că au fost respectate cerințele legislației aplicabile înainte de a furniza informațiile.

 1. OPERATOR

  1.1. Operatorii comuni de date sunt O.C.N. «IUTE CREDIT «S.R.L. și IuteCredit Europe AS, după caz alte persoane acceptate la initierea raporturilor contractuale (denumite în continuare împreună «Operatorul de date»):
O.C.N.”IUTE CREDIT”S.R.L., cod de înregistrare 072
Adresa:Persoana de contact ( funcționarul nostru responsabil de protecția datelor) pentru orice comentarii, întrebări sau neclarități:
Mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt,182, et.5e-mail: risk@iutecredit.md

IuteCredit Europe AS, cod de înregistrare 11551447
Adresa:Persoana de contact ( funcționarul nostru responsabil de protecția datelor) pentru orice comentarii, întrebări sau neclarități:
Maakri tn 19/1, Tallinn, 10145, Estoniae-mail: dpo@iutecredit.com

Totodată, cele mai importante definiții în ceea ce privește prezentul regulament sunt următoarele: 

1.2. Operatorul de date este responsabil de prelucrarea corectă și legală a datelor cu caracter personal pe care le-am obținut în mod legal despre dumneavoastră.

2. TERMENI ȘI DEFINIȚII UTILIZATE

Totodată, cele mai importante definiții în ceea ce privește prezentul regulament sunt următoarele: 

“Operator de date” — persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organ care, individual sau împreună cu alte persoane, determină scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal.

“Date cu caracter personal” –orice informații care vă privesc, inclusiv informațiile obținute din bazele de date publice și canalele publice și informațiile obținute în mod legal de la terți, prin care puteți fi identificat direct sau indirect, în special prin intermediul unui identificator, cum ar fi nume, nr. de identificare personal, date de localizare, telefon, e-mail sau unul sau mai mulți markeri specifici pentru identitatea dumneavoastră.

“Prelucrarea datelor cu caracter personal” – orice acțiune sau set de acțiuni care pot fi efectuate în legătură cu datele dumneavoastră cu caracter personal prin mijloace automate sau prin alte mijloace, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, recuperarea, consultarea, utilizarea, divulgarea sau transmiterea, diseminarea, actualizarea sau combinarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea datelor.

“Pseudonimizarea datelor cu caracter personal” or “Anonimizarea datelor cu caracter personal” – pseudonimizarea și anonimizarea sunt operațiuni care reprezintă alternative pentru ștergerea sau distrugerea datelor dumneavoastră cu caracter personal. Aceste operațiuni elimină toate elementele care vă identifică în mod direct sau indirect. Datele pseudonimizate sau anonimizate nu constituie date cu caracter personal.

3. PRINCIPII GENERALE DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

3.1. Prelucrăm datele dvs. cu caracter personal în conformitate cu legislația aplicabilă, inclusiv Legea privind protecția datelor cu caracter personal, Legea privind organizatiile de creditare nebancară, Legea privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, acest regulament și termenii și condițiile acordurilor/contractelor încheiate cu dvs.

3.2. Prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal într-un mod fiabil și confidențial. Respectăm dreptul fiecărei persoane la protecția datelor sale cu caracter personal și vom depune toate eforturile pentru a ne asigura că datele cu caracter personal colectate de noi sunt bine protejate. Evaluăm în mod regulat riscurile asociate cu prelucrarea datelor cu caracter personal și vom aplica strategii de atenuare corespunzătoare pentru a reduce riscurile.

3.3. Protecția datelor este o parte integrantă a serviciilor noastre și este supravegheată de funcționarul nostru responsabil pentru protecția datelor. Ne asigurăm că angajații noștri cunosc și respectă cerințele privind protecția datelor. Solicităm, instruim și pregătim angajații noștri să respecte cerințele noastre de confidențialitate.

3.4. Prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în mod legal și deliberat. Stabilim obiective clare pentru prelucrarea datelor cu caracter personal și prelucrăm datele cu caracter personal numai în aceste scopuri. Nu colectăm și nu prelucrăm datele de care nu avem nevoie. Avem dreptul de a elimina / șterge sau de a utiliza alte modalități de a face ilizibile datele / documentele care ne sunt prezentate și care nu sunt necesare pentru furnizarea serviciilor noastre.

3.5. Prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal într-un mod transparent și corect. Asigurăm o modalitate corespunzătoare, sigură, onestă și legală de prelucrare a datelor dvs. cu caracter personal pentru a preveni divulgarea neautorizată sau utilizarea necorespunzătoare a datelor dvs. cu caracter personal.

3.6. Vom stoca datele dvs. cu caracter personal pe perioada în care păstrarea datelor este impusă de lege sau de acord sau este necesară pentru furnizarea serviciilor noastre și/sau pentru interesul nostru legitim. La sfârșitul perioadei de păstrare, vom șterge definitiv datele dumneavoastră cu caracter personal sau le vom anonimiza.

3.7. Facem tot ce ne stă în putință pentru a ne asigura că datele dvs. personale pe care le prelucrăm sunt exacte și limitate la ceea ce este necesar.

4. MODUL ÎN CARE COLECTĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL

Putem colecta și prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în următoarele cazuri:

 • Dacă ne contactați prin oricare dintre canalele disponibile pentru a solicita informații despre produsele și serviciile noastre;
 • Dacă furnizați detaliile Dumneavoastră sau ale persoanelor de contact sau ale reprezentanților Dumneavoastră atunci când solicitați un credit prin oricare dintre Canalele noastre disponibile;
 • În cazul în care, pentru anumite date, legea impune un consimțământ scris, consimțământul va fi obținut de la Dumneavoastră, fie la sediul operatorului, fie la sediul partenerilor noștri, fie în cazul canalelor puse la dispoziție în format electronic, prin bifarea de către Dumneavoastră a căsuței (căsuțelor) corespunzătoare, caz în care consimțământul este considerat echivalent cu un consimțământ scris;
 • Dacă datele dvs. sunt disponibile în cadrul și în timpul unui acord de furnizare a serviciilor de către operator;
 • Dacă răspundeți la campaniile noastre de marketing direct, de exemplu, prin completarea unui chestionar sau prin transmiterea datelor în format electronic;
 • Dacă alte entități juridice, inclusiv parteneri, fac un transfer permis al datelor dvs. cu caracter personal către noi.

5. CARE SUNT DATELE CU CARACTER PERSONAL PE CARE LE COLECTĂM

5.1. Prelucrăm datele cu caracter personal privind identitatea dvs. și alte date necesare în scopul încheierii și executării unui contract de credit sau a oricărui alt contract, pentru îndeplinirea cererilor, petițiilor, solicitărilor, reclamațiilor dvs., precum și în scopul îndeplinirii obligațiilor noastre legale, această prelucrare fiind obligatorie pentru îndeplinirea acestor obiective. Fără aceste date, ar fi imposibil să furnizăm serviciile respective. În cazul în care nu ne furnizați datele de identificare, nu vom putea încheia un contract de credit sau orice alt contract cu dvs.

5.2. De asemenea, prelucrăm datele cu caracter personal în scopuri de marketing, de siguranță și/sau analitice, pentru a vă oferi produse și servicii de primă clasă în prezent și în viitor.

5.3. Următoarele categorii de date cu caracter personal pot fi colectate de la dvs. sau al reprezentantului sau persoanei de contact, în funcție de faptul că sunteți clientul nostru potențial, clientul sau partea contractantă și de serviciile noastre pe care le utilizați:

Informații personaleNumele, sexul, codul personal de identificare, numărul BI, data nașterii, capacitatea juridică, cetățenia, precum și datele dvs. istorice care ar putea fi stocate la noi în timpul interacțiunilor anterioare în cadrul perioadelor de păstrare. Numele persoanei de contact indicate de Dumneavoastră, care nu este un garant, inclusiv datele obținute despre persoana de contact în timpul inspecției noastre, în cazul în care aceste date au fost colectate într-o bază de date a persoanelor aferente. Numele, codul personal de identificare, adresa, numărul de telefon și alte date ale reprezentantului.
Detalii despre documenteTipul de document al dumneavoastră sau al reprezentanților dumneavoastră, țara emitentă, numărul, data expirării, informațiile integrate în codurile de bare ale documentului (pot varia în funcție de document).
Date de identificare facialăfotografii, înregistrări video și audio, fotografii făcute de dvs. sau de reprezentantul dvs. și documente și înregistrări video și audio ale procesului de verificare
Detalii de contactAdresa dumneavoastră sau a reprezentanților dumneavoastră, adresa de e-mail, numerele de telefon (de contact). Numărul de contact al persoanelor dumneavoastră de contact
Date tehniceDatele de semnătură ale dumneavoastră sau ale reprezentanților dumneavoastră, inclusiv, dar fără a se limita la informații despre data, ora și activitatea dumneavoastră sau a reprezentanților dumneavoastră pe Canalele noastre disponibile, adresa IP a dumneavoastră sau a reprezentanților dumneavoastră, atributele software și hardware ale dumneavoastră sau ale reprezentanților dumneavoastră, precum și locația geografică generală a dumneavoastră sau a reprezentanților dumneavoastră (de exemplu, oraș, țară).
Date disponibile în mod publicde exemplu, informații cu privire la faptul că Dumneavoastră sau reprezentantul Dumneavoastră sunteți o persoană expusă politic (PEP) și verificări în listele publice de aplicare de sancțiuni.
Date privind solvabilitatea și/sau serviciile de gestionare a creditelorlocul de muncă (de exemplu, vechimea în muncă, funcția, profesia, remunerația, datele angajatorului, inclusiv codul de înregistrare, adresa, telefonul, sectorul, industria), venitul asigurabil, alte venituri, veniturile și cheltuielile lunare totale, statutul proprietății, contribuțiile la asigurările de sănătate, istoricul de credit, inclusiv date privind alte contracte de închiriere sau de împrumut de la birourile de istorie a creditelor;
Date privind identitatea economică numărul dvs. unic de client generat de Companie; contractul (contractele) unic(e) de împrumut sau un număr de contract generat la încheierea unui contract de împrumut sau a oricărui alt contract; datele colectate în cadrul monitorizării continue conform cerințelor de cunoaștere a clientului și de cunoaștere a partenerului (posibile rambursări de la terți și tranzacții suspecte) informații despre metoda (metodele) aleasă(e) de utilizare a unui împrumut (de ex. de exemplu, transfer bancar, numerar); rambursările pe care le-ați efectuat, care sunt scadente și care devin exigibile în viitor în conformitate cu acordul de împrumut în vigoare; detaliile cardului dumneavoastră de credit sau de debit (în cazul în care alegeți să vă rambursați împrumutul (împrumuturile) prin debit direct), numărul contului bancar sau alte informații bancare și de plată legate de tranzacțiile efectuate în beneficiul Companiei
Date de comunicaredatele referitoare la vizitele dvs. pe pagina noastră web și comunicarea prin intermediul oricărui alt Canal disponibil, înregistrările vizuale și/sau audio colectate atunci când vizitați Sucursalele noastre și alte locuri în care oferim servicii și atunci când comunicați cu noi prin telefon, precum și orice alte date colectate prin e-mail, mesaje, rețele sociale și alte modalități de comunicare

6. DIN CE MOTIVE PRELUCRĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL

6.1. Principalele scopuri pentru care prelucrăm datele dvs. sau ale reprezentanților dvs. sunt stabilirea de relații cu clienții, executarea și încetarea contractelor de credit, îndeplinirea obligației de diligență prevăzută de lege, furnizarea unui serviciu mai bun pentru clienți, furnizarea ofertelor către dvs., analizarea gradului de utilizare a serviciilor și elaborarea unor noi servicii.

6.2. Prelucrăm datele cu caracter personal în următoarele scopuri și din următoarele motive:

 • Legea privind prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului
 • Legea privind protecția datelor cu caracter personal
 • Legea privind organizațiile de creditare nebancară

7. PRELUCRAREA PROFILURILOR ȘI DECIZIILE AUTOMATIZATE

7.1. De asemenea, putem prelucra datele dvs. cu caracter personal pe baza analizei profilului și a procesului decizional automatizat, care utilizează datele dvs. de profil (informații personale, date privind solvabilitatea și date privind identitatea economică). Prelucrarea este echitabilă și transparentă și are loc fără discriminare între dvs. și alți clienți, în temeiul încheierii/îndeplinirii unui contract și al interesului nostru legitim.

7.2. Utilizăm analiza de profil și luarea automată a deciziilor deoarece acestea permit, potențial, o mai mare coerență sau corectitudine în procesul decizional (de exemplu, prin reducerea potențialului de eroare umană, discriminare sau abuz de putere), reducând riscul de neplată de către clienți pentru bunuri sau servicii (de exemplu, prin utilizarea unui rating de credit) sau ne permit să luăm decizii într-o perioadă mai scurtă de timp și să îmbunătățim eficiența. De asemenea, folosim analiza profilului și prelucrarea automatizată a datelor pentru a vă expedia materiale de marketing direct și pentru a monitoriza tranzacțiile în vederea prevenirii fraudei.

8. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ÎN MARKETING

8.1. Prelucrăm datele cu caracter personal în scopuri de marketing. În cazul în care o astfel de prelucrare se bazează pe consimțământul dumneavoastră, aveți dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment. În cazul în care o astfel de prelucrare nu se bazează pe un consimțământ, puteți refuza să primiți o astfel de prelucrare a datelor în orice moment. Pentru a vă retrage consimțământul sau pentru a refuza să primiți materiale de marketing, vă rugăm să expediați mesajul respectiv la datele noastre de contact sau să vă gestionați consimțământul prin intermediul Canalelor noastre disponibile. Orientările pentru retragerea consimțământului sunt, de asemenea, incluse în toate comunicările de marketing.

8.2. Informațiile generale despre serviciile noastre și informațiile introductive sau suplimentare sau notificările privind modificările termenilor și condițiilor sau ale listei de prețuri, sau informațiile legate de executarea unui contract încheiat cu Dumneavoastră (de exemplu, notificările privind termenele de plată, datoriile, rezilierea contractelor etc.) nu sunt considerate marketing.

9. TRANSMITEREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL CĂTRE TERȚI

Vom divulga și/sau transmite datele dvs. cu caracter personal:

10.1.1. pentru punerea în aplicare a măsurilor de precauție prevăzute în legile privind prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului;

10.1.2. persoanelor și organizațiilor care au legătură cu furnizarea serviciilor noastre și cu executarea contractului încheiat cu dumneavoastră (de exemplu, fideiusori, garanți, proprietari de garanții; intermediari de plăți, instituții de credit, furnizori de servicii de comunicare, IT și poștale, furnizori de servicii de call center);

10.1.3. către birouri istoriilor de credit, cărora le-am expediat și de la care solicităm informații în baza unei legi în vigoare sau a unui contract în vigoare, pentru a pune în aplicare principiul creditării responsabile, de asemenea pentru a permite terților să vă evalueze disciplina de plată și solvabilitatea;

10.1.4. către registratorii diferitelor registre (de exemplu, registrele gestionate de ASP, CNAS) cărora le transmitem și cărora le solicităm datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a verifica și garanta corectitudinea și integritatea datelor dumneavoastră cu caracter personal sau pentru punerea în aplicare a măsurilor precontractuale sau pentru executarea unui contract încheiat cu dumneavoastră;

10.1.5. părților terțe care primesc datele dumneavoastră cu caracter personal ca parte a serviciului solicitat de dumneavoastră;

10.1.6. furnizorilor de servicii cărora le-am externalizat parțial sau integral activitățile în termenii și condițiile prevăzute de legislația în vigoare, cu condiția ca aceste persoane să respecte cerințele organizatorice, fizice și de tehnologie a informației stabilite de noi în ceea ce privește confidențialitatea și protecția datelor cu caracter personal;

10.1.7. instituțiilor de credit, creditorilor, furnizorilor de servicii de colectare a datoriilor și altor terți cu care purtăm negocieri în vederea transferului unui contract încheiat cu dumneavoastră sau a renunțării la creanțele care decurg dintr-un astfel de acord;

10.1.8. către noul creditor în cazul renunțării la o creanță;

10.1.9. către alte părți terțe în cazul în care ați încălcat acordul (de exemplu, furnizorul serviciilor de colectare a datoriilor, instanțe de judecată, executori judecătorești sau administratori de insolvență). 

10. DATA MODALITATEA DE PROTECȚIE A DATELOR DVS. CU CARACTER PERSONAL

Protejăm datele cu caracter personal în strictă conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova și cu principiile directivelor-cadru ale Uniunii Europene privind protecția informațiilor și a datelor cu caracter personal (inclusiv Regulamentul (UE) 2016/679).

11. DURATA DE STOCARE A DATELOR DVS. CU CARACTER PERSONAL

11.1. Prelucrăm datele dvs. cu caracter personal atât timp cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare a datelor sau pentru îndeplinirea obligațiilor care decurg contractul de credit, din legislația în vigoare. Perioada de păstrare a datelor cu caracter personal se bazează pe acordul încheiat cu Dumneavoastră, pe interesul nostru legitim și/sau pe legea aplicabilă.

11.2. Limităm accesul la datele dvs. la acele părți care trebuie să le prelucreze în scopul respectiv.

11.3. În anumite circumstanțe, putem păstra datele dvs. cu caracter personal pentru perioade mai lungi de timp, pentru a avea o evidență exactă a relațiilor dvs. cu noi în cazul unor plângeri sau litigii sau dacă avem motive întemeiate să credem că există posibilitatea unui litigiu în vederea căruia datele dvs. cu caracter personal vor fi necesare.

11.4. Perioadele de stocare se bazează pe necesitățile noastre comerciale și legislația în vigoare. Datele cu caracter personal care nu mai sunt necesare vor fi pseudonimizate sau anonimizate sau șterse/distruse.

12. DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ PRIVIND PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

12.1. Aveți anumite drepturi cu privire la datele dvs. cu caracter personal, cum ar fi dreptul de a:

 • solicita să vă dăm acces la datele dumneavoastră personale și să vă furnizăm o copie a acestora;
 • primi datele cu caracter personal care vă privesc și pe care ni le-ați furnizat într-un format structurat, utilizat pe scară largă și care poate fi citit automat și — în cazul în care este posibil din punct de vedere tehnic — să transferăm aceste date către un alt operator fără impedimente, dacă prelucrarea datelor dumneavoastră se bazează pe consimțământul dumneavoastră;
 • solicita să actualizăm orice inexactitate în datele pe care le stocăm și să le corectăm/actualizăm;
 • solicita să ștergem sau să anonimizăm toate datele care vă privesc și pentru care nu mai avem un temei legal de a le prelucra;
 • atunci când prelucrarea se bazează pe consimțământ și în legătură cu marketingul direct, puteți retrage consimțământul pentru ca noi să oprim din acel moment prelucrarea respectivă;
 • să vă opuneți oricărei prelucrări în scopul luării automate a deciziilor individuale (inclusiv crearea de profiluri) atunci când vă afectează în mod semnificativ, în timp ce aveți posibilitatea de a vă exercita dreptul de a solicita intervenția umană a operatorului, dreptul de a vă exprima punctul de vedere și de a contesta decizia;
 • solicita să limităm prelucrarea datelor dvs., de exemplu, în timp ce se investighează o plângere.

12.2. Procedura de exercitare a drepturilor:

 • Puteți depune o cerere de exercitare a drepturilor dvs. la persoana de contact în unul dintre următoarele moduri: pe site, prin poștă, sau altă cale de comunicare oficială sau stabilită în contractul de credit.
 • Fiecare dintre cererile, demersurile sau solicitările dvs. este acceptată cu un număr de intrare, este analizată, vă verificăm identitatea și dreptul pe care doriți să îl exercitați și vă răspundem în termen prestabilit de legilație. În cazuri mai complexe sau în timpul recepției a numeroase cereri, această perioadă poate fi prelungită, fapt despre care vă vom informa. În cazul în care există motive de respingere a cererii, vom indica aceste motive solicitantului în scris.
 • Exercitarea acestor drepturi este supusă anumitor excepții, de exemplu, atunci când trebuie protejat interesul public (de exemplu, în prevenirea sau sau combaterea infracțiunilor), sau interesele noastre legale sau drepturile și libertățile legale ale altora.

Dacă aveți întrebări cu privire la prelucrarea datelor dvs., vă rugăm să ne contactați prin intermediul datelor de contact prevăzute la punctul 1 de mai sus (de luni până vineri între orele 09:00 și 18:00).

În cazul în care nu sunteți mulțumit de prelucrarea datelor dvs. sau de răspunsul nostru în exercitarea acestor drepturi, aveți dreptul de a depune o plângere la Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal la adresa: mun. Chișinău, str.S.Lazo,48, pagina web: centru@datepersonale.md. Vă rugăm să încercați în primul rând să rezolvați problema cu noi, deși aveți dreptul de a contacta Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal în orice moment.

13. MODIFICAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ȘI ÎNCETAREA PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Să ne informați imediat cu privire la orice modificări și incorectitudini în datele dumneavoastră cu caracter personal care ne-au fost transmise. La cererea noastră, prezentați-ne un document care să confirme modificările aduse datelor dumneavoastră cu caracter personal (de exemplu, certificat de schimbare a numelui).

Ne angajăm să facem tot ce este posibil pentru a verifica în mod regulat dacă datele dumneavoastră cu caracter personal sunt complete și corecte.

14. ACTUALIZAREA REGULAMENTULUI

Este posibil să introducem modificări în prezentul regulament în mod periodic. Modificările aduse acestui regulament vor intra în vigoare în momentul în care regulamentul revizuită este publicată pe pagina web, iar o notificare de actualizare va fi postată pe pagina web.

O.C.N.”IUTE CREDIT”S.R.L.