022 801 500 Lu-Vi 8:00-20:00 Sâm-Dum 08:00-20:00

                                       

IuteCredit Moldova

INSTRUCȚIUNE PRIVIND MARKETINGUL DIRECT ȘI CONFIDENȚIALITATEA ÎN O.C.N. „IUTE CREDIT” S.R.L.

DISPOZIȚII GENERALE. SCOPUL.

Prezenta Instrucțiune privind marketingul direct și confidențialitatea în O.C.N. ”IUTE CREDIT” S.R.L. (în continuare ”Instrucțiune”) are ca scop definirea principiilor și regulilor, care urmează a fi respectate în procesul de prelucrare a datelor cu caracter personal de către O.C.N. ”IUTE CREDIT” S.R.L., în continuare ”Societate” și actualele și viitoarele sale subdiviziuni, în cadrul activităților de marketing direct, în conformitate cu legislația aplicabilă în vigoare.

În sensul prezentei instrucțiuni, „marketing direct” va fi considerat orice tip de comunicare directă între client (utilizator final) și Societate, prin utilizarea diverselor mijloace media. Cele mai comune forme de marketing direct sunt vânzările directe față-în-față, corespondența directă, buletine de știri, tele-marketing, mesaje, broșuri și cataloage.

Incidența prezentei Instrucțiuni se răsfrânge asupra angajaților implicați în activități de marketing, inclusiv planificarea, consultarea, crearea, dezvoltarea, implementarea, analiza rezultatelor, precum și asupra ofițerului conformitate.

PRINCIPIILE DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

ȘI ACTIVITĂȚI DE MARKETING DIRECT

În cadrul activităților sale Societate colectează date cu caracter personal direct de la subiectul datelor cu caracter personal. Deși aceste date sunt, de obicei, colectate pentru stabilirea relațiilor precontractuale sau contractuale, persoana vizată poate să dea acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul efectuării activităților de marketing de catre Societate. Acest consimțământ este colectat și documentat în unul din următoarele moduri:

  • pe suport de hârtie prezentat în birourile Societății sau în sediile unui partener al Societății, care este intermediar la acordarea împrumutului;
  • la depunerea cererii de creditare prin pagina web a Societății.

Societatea nu utilizează date cu caracter personal în scopuri de marketing, dacă acestea sunt colectate în alt scop. Prin urmare, mesajele promoționale sunt expediate doar persoanelor care au acceptat în mod explicit prelucrarea propriilor date personale în scopuri de marketing. Generarea mesajelor promoționale se face în baza datelor personale ce au fost colectate corespunzător și sunt incluse în LES – compartimentul de baza a CRM-ul, utilizat în activitatea Societății.

Acordarea consimțământului pentru activități de marketing nu este o condiție pentru a solicita un  împrumut sau a beneficia de serviciile prestate. Societatea se prezintă în mod clar și transparent ca expeditor de mesaje promoționale și la necesitate oferă infomații despre modul de procesare a datelor cu caracter personal în cadrul activității sale, prin intermediul versiunii actualizate a politicii de confidențialitate, care poate fi disponibilă pe site-ul Societății.

Societatea trebuie să se asigure că datele personale sunt corecte și, dacă este necesar și posibil, să efectuieze actualizarea acestora. În acest scop, reprezentanții serviciului clientelă actualizează și evidențiază importanța exactității datelor oferite de clienți, de fiecare dată când îi contactează.

Societatea nu practică o activitate de marketing obligatoriu.

EVIDENȚA CONSIMȚĂMINTELOR

Societatea duce o evidență clară cu privire la ce a fost dat consimțământul, când și cum a fost obținut acesta. Sistemul utilizat pentru managementul clienților (CRM) este LES. Fiecare client are propriul său profil, în care consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal semnat pe suport de hârtie este încărcat ca dovadă. În cazul în care consimțământul este dat pe pagina web (dacă este cazul), dovada consimțământului este disponibilă în formă de extras din informațiile de pe site și LES, inclusiv cu mențiunea despre data și ora, datele de identificare ale persoanei care dă acordul cu privire la datele personale, adresa IP etc. Existența sau inexistența consimțământului cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal poate fi verificată și probată.

Consimțământul poate fi retras de către client în orice moment. Persoana se poate opune prelucrării datelor sale cu caracter personal în scopuri promoționale. Retragerea consimțământului este reflectată de angajații serviciului clientelă în LES, prin dezactivarea „opțiunii” pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în scopuri de marketing.

Profilul fiecărui client reflectă dacă datele sale personale pot fi procesate în scopuri de marketing direct sau nu. Această opțiune este fie activată, fie dezactivată în LES.

DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE

Comunicarea de marketing este întreținută numai cu acele persoane care au dat în prealabil consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal și nu l-au retras la data efectuării comunicării de marketing.

Companiile Iute respectă dreptul clienților de a refuza recepționarea mesdajelor promoționale și oferă o opțiune de dezabonare de la acest tip de comunicare. Nu vor fi expediate mesaje de marketing persoanelor care s-au opus prelucrării datelor lor cu caracter personal în scopuri promoționale sau care au retras  consimțământul propriu.

Dreptul de a se opune procesării datelor cu caracter personal sau de a retrage consimțământul poate fi exercitat în următorul mod:

– transmiterea unui mesaj de email, cu textul “STOP la adresa info@iutecredit.md .

Consultanții care primesc refuzul/retragerea consimțământului urmează să îl înregistreze în profilul personal al clientului din LES, prin dezactivarea prelucrării datelor cu caracter personal în scopuri de marketing. Aceasta asigură ținerea evidenții consimțământului acordat și retras. Posibilitatea de a retrage consimțământul dat în scopuri de marketing este gratuită.

Pentru asigurarea respectării drepturilor clienților, este utilizat un text standart în toate campaniile de marketing direct. Indiferent de subiectul campaniei sau al mesajului promoțional, textul următor este inclus într-un mod vizibil:

„Dacă nu doriți să mai primiți mesaje promoționale ale Societății, trimiteți cuvântul „STOP” prin mesaj, adresa de email info@iutecredit.md.”

În cazul în care activitatea de marketing este efectuată nu într-o formă scrisă, posibilitatea de a obiecta trebuie comunicată în mod clar persoanei vizate în timpul contactului cu aceasta. În cazul în care campania include apeluri telefonice către persoane, această frază trebuie să fie clar menționată în timpul apelului telefonic, iar consultanții ar trebui instruiți înainte de a începe implementarea respectivei activități de marketing.

DISPOZIȚII GENERALE

Prezenta Instrucțiune intră în vigoare imediat după aprobarea sa. Aceasta este supusă revizuirii periodice și actualizării. Toți angajații Societății trebuie să fie informați despre prezenta Instrucțiune și conținutul acesteia.