022 801 500 Lu-Vi 8:00-20:00 Sâm-Dum 08:00-20:00

                                       

IuteCredit Moldova

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

AL ORGANIZAȚIEI DE CREDITARE NEBANCARĂ ”IUTE CREDIT”S.R.L.

În vigoare din: 18.08.2021

Noi, Organizația de creditare nebancară „IUTE CREDIT „S.R.L., cod de înregistrare 1008600026223, sediul și adresa de înregistrare: mun. Chișinău bd. Ștefan cel Mare și Sfînt,182, et.5 e-mail: dpo@iutecredit, info@iutecredit.md, („Compania” sau „Operatorul” sau „noi” sau „nouă„), colectează și prelucrează datele cu caracter personal ale persoanelor fizice, clienții noștri, părțile contractante sau alte contacte de pe piața Republicii Moldova („Dumneavoastră„). Compania este o instituție financiară nebancară înregistrată în Registru conform legii privind organizațiile de creditare nebancară, conform Certificatului № 072 din 25 martie 2019. Suntem conștienți de responsabilitatea pe care o avem de a avea grijă și de a proteja datele dvs. personale, de a respecta legislația aplicabilă în domeniul confidențialității și protecției datelor cu caracter personal. 

Prin această Politică de confidențialitate („Politica” sau „Politica de confidențialitate„), dorim să vă prezentăm modul în care colectăm și utilizăm informațiile dumneavoastră cu caracter personal. Politica descrie ce metode sunt utilizate și în ce scopuri Compania, respectiv furnizorii noștri de servicii, prelucrează informațiile colectate de la și despre Dumneavoastră în timp ce vă oferim serviciile noastre și încheiem contracte, inclusiv contracte de credit nebancar la fața locului la sediul Companiei, prin intermediarii noștri  sau atunci când vizitați sau utilizați serviciile noastre prin intermediul site-ului www.iutecredit.md („Pagina web”) și/sau prin intermediul telefonului de asistență pentru clienți 022-801-500 („Telefonul de asistență pentru clienți„) și/sau MyIute App (denumit în continuare (”MyIute”) sau orice alte canale pe care le putem pune la dispoziție, inclusiv furnizarea serviciilor Companiei prin intermediul unor terțe părți (denumite în continuare împreună „Canale disponibile”). Explicăm, de asemenea, care sunt drepturile persoanelor vizate, precum și obligațiile și responsabilitatea noastră.

Important!

Citiți cu atenție această politică. Aceasta oferă informații importante despre modul în care prelucrăm datele cu caracter personal și explică drepturile dumneavoastră legale. Prezenta Politică nu are ca scop modificarea termenilor și condițiilor oricărui acord încheiat cu noi și nici a drepturilor pe care le aveți în conformitate cu legislația aplicabilă privind protecția datelor cu caracter personal.

Nu furnizăm servicii persoanelor cu vârsta sub 18 ani.

Dacă aveți vârsta sub 18 ani, vă rugăm să nu ne furnizați niciunul dintre datele dumneavoastră cu caracter personal.

Vă rugăm să ne ajutați să păstrăm datele dvs. cu caracter personal actualizate la zi, informându-ne cu privire la orice modificare a datelor dvs. cu caracter personal.

Prin furnizarea datelor dvs. cu caracter personal sau prin utilizarea canalelor disponibile, aveți încredere în noi și acceptați în mod voluntar termenii și condițiile prezentei Politici de confidențialitate.

În cazul în care furnizați informații despre o altă persoană în numele acesteia, trebuie să vă asigurați că persoana respectivă a fost informată cu privire la prezenta Politică de confidențialitate și că au fost respectate cerințele legislației aplicabile înainte de a furniza informațiile.

1. OPERATOR
1.1 Operatorii comuni de date sunt Organizația de creditară nebancară „IUTE CREDIT „S.R.L. și IuteCredit Europe AS (denumite în continuare împreună „Operatorul de date”):
1.2 Operatorul de date este responsabil de prelucrarea corectă și legală a datelor cu caracter personal pe care le-am obținut în mod legal despre dumneavoastră.

O.C.N.”IUTE CREDIT”S.R.L., cod de înregistrare 072
Adresa:Persoana de contact ( funcționarul nostru responsabil de protecția datelor) pentru orice comentarii, întrebări sau neclarități:
Mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt,182, et.5e-mail: risk@iutecredit.md
IuteCredit Europe AS, cod de înregistrare 11551447
Adresa:Persoana de contact ( funcționarul nostru responsabil de protecția datelor) pentru orice comentarii, întrebări sau neclarități:
Maakri tn 19/1, Tallinn, 10145, EstoniaSander Zoova e-mail: dpo@iutecredit.com

2. TERMENI ȘI DEFINIȚII UTILIZATE

Regulamentul conține în total 26 de definiții și nu este oportun să le redăm pe toate în prezentul document. Cu toate acestea, cele mai importante definiții în ceea ce privește prezenta politică sunt următoarele: 

“Grup” – IuteCredit Europe AS și companiile sale afiliate.

“Operator de date” – persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organ care, individual sau împreună cu alte persoane, determină scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal.

“Date cu character personal” –orice informații care vă privesc, inclusiv informațiile obținute din bazele de date publice și canalele publice și informațiile obținute în mod legal de la terți, prin care puteți fi identificat direct sau indirect, în special prin intermediul unui identificator, cum ar fi nume, nr. de identificare personal, date de localizare, telefon, e-mail sau unul sau mai mulți markeri specifici pentru identitatea dumneavoastră.

“Prelucrarea datelor cu caracter personal” – orice acțiune sau set de acțiuni care pot fi efectuate în legătură cu datele dumneavoastră cu caracter personal prin mijloace automate sau prin alte mijloace, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, recuperarea, consultarea, utilizarea, divulgarea sau transmiterea, diseminarea, actualizarea sau combinarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea datelor.

“Pseudonimizarea datelor cu caracter personal” or “Anonimizarea datelor cu caracter personal” – pseudonimizarea și anonimizarea sunt operațiuni care reprezintă alternative pentru ștergerea sau distrugerea datelor dumneavoastră cu caracter personal. Aceste operațiuni elimină toate elementele care vă identifică în mod direct sau indirect. Datele pseudonimizate sau anonimizate nu constituie date cu caracter personal.

3. PRINCIPII GENERALE DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

3.1 Prelucrăm datele dvs. cu caracter personal în conformitate cu legislația aplicabilă, inclusiv Legea privind protecția datelor cu caracter personal, Legea privind instituțiile de credit nebancare, Legea privind prevenirea spălării banilor și finanțării terorismului, această politică și termenii și condițiile acordurilor încheiate cu dvs.

3.2 Prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal într-un mod fiabil și confidențial. Respectăm dreptul fiecărei persoane la protecția datelor sale cu caracter personal și vom depune toate eforturile pentru a ne asigura că datele cu caracter personal colectate de noi sunt bine protejate. Evaluăm în mod regulat riscurile asociate cu Prelucrarea datelor cu caracter personal și vom aplica strategii de atenuare corespunzătoare pentru a reduce riscurile.

3.3 Protecția datelor este o parte integrantă a serviciilor noastre și este supravegheată de funcționarul nostru responsabil pentru protecția datelor. Ne asigurăm că angajații noștri cunosc și respectă cerințele privind protecția datelor. Solicităm, instruim și pregătim angajații noștri să respecte cerințele noastre de confidențialitate.

3.4 Prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în mod legal și deliberat. Stabilim obiective clare pentru Prelucrarea datelor cu caracter personal și prelucrăm datele cu caracter personal numai în aceste scopuri. Nu colectăm și nu prelucrăm datele de care nu avem nevoie. Avem dreptul de a elimina / șterge sau de a utiliza alte modalități de a face ilizibile datele / documentele care ne sunt prezentate și care nu sunt necesare pentru furnizarea serviciilor noastre.

3.5 Prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal într-un mod transparent și corect. Asigurăm o modalitate corespunzătoare, sigură, onestă și legală de prelucrare a datelor dvs. cu caracter personal pentru a preveni divulgarea neautorizată sau utilizarea necorespunzătoare a datelor dvs. cu caracter personal.

3.6 Vom stoca datele dvs. cu caracter personal pe perioada în care păstrarea datelor este impusă de lege sau de acord sau este necesară pentru furnizarea serviciilor noastre și/sau pentru interesul nostru legitim. La sfârșitul perioadei de păstrare, vom șterge definitiv datele dumneavoastră cu caracter personal sau le vom anonimiza.

3.7 Facem tot ce ne stă în putință pentru a ne asigura că datele Dumneavoastră cu caracter personal pe care le prelucrăm sunt exacte și se limitează la strictul necesar.

4. MODUL ÎN CARE COLECTĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL

Putem colecta și prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în următoarele cazuri:

 • Dacă ne contactați prin oricare dintre canalele disponibile pentru a solicita informații despre produsele și serviciile noastre;
 • Dacă furnizați detaliile Dumneavoastră sau ale persoanelor de contact sau ale reprezentanților Dumneavoastră atunci când solicitați un împrumut prin oricare dintre Canalele noastre disponibile;
 • În cazul în care, pentru anumite date, legea impune un consimțământ scris, consimțământul va fi obținut de la Dumneavoastră, fie la sediul operatorului, fie la sediul partenerilor noștri, fie în cazul canalelor puse la dispoziție în format electronic, prin bifarea de către Dumneavoastră a căsuței (căsuțelor) corespunzătoare, caz în care consimțământul este considerat echivalent cu un consimțământ scris;
 • Prin intermediul unor cercetări în registrele publice, cum ar fi birourile de credit, Agenția de Servicii Publice, Casa Națională de Asigurări de Sănătate etc.;
 • Dacă datele dvs. sunt disponibile în cadrul și în timpul unui acord de furnizare a serviciilor de către operator;
 • Dacă răspundeți la campaniile noastre de marketing direct, de exemplu, prin completarea unui chestionar sau prin transmiterea datelor în format electronic;
 • Dacă alte entități juridice, inclusiv parteneri, fac un transfer permis al datelor dvs. cu caracter personal către noi.

5. CARE SUNT DATELE CU CARACTER PERSONAL PE CARE LE COLECTĂM

5.1 Prelucrăm datele cu caracter personal privind identitatea dvs. și alte date necesare în scopul încheierii și executării unui contract de credit nebancar sau a oricărui alt contract, pentru îndeplinirea cererilor, petițiilor, solicitărilor, reclamațiilor dvs., precum și în scopul îndeplinirii obligațiilor noastre legale, această prelucrare fiind obligatorie pentru îndeplinirea acestor obiective. Fără aceste date, ar fi imposibil să furnizăm serviciile respective. În cazul în care nu ne furnizați datele de identificare, nu vom putea încheia un contract de credit nebancar sau orice alt contract cu dvs.

5.2 De asemenea, prelucrăm datele cu caracter personal în scopuri de marketing, de siguranță și/sau analitice, pentru a vă oferi produse și servicii de primă clasă în prezent și în viitor.

5.3 Următoarele categorii de date cu caracter personal pot fi colectate de la și al dvs. sau al reprezentantului sau persoanei de contact, în funcție de faptul că sunteți clientul nostru potențial, client sau parte contractantă a serviciile noastre pe care le utilizați:

Informații personaleNumele, sexul, codul personal de identificare,  data nașterii, capacitatea juridică, naționalitatea și cetățenia, precum și datele dvs. istorice care ar putea fi stocate la noi în timpul interacțiunilor anterioare în cadrul perioadelor de păstrare. Numele persoanei de contact indicate de Dumneavoastră, care nu este un garant, inclusiv datele obținute despre persoana de contact în timpul verificărilor noastre, în cazul în care aceste date au fost colectate într-o bază de date a persoanelor aferente. Numele, codul personal de identificare, adresa, numărul de telefon și alte date ale reprezentantului Dumneavoastră specificat în procura, în cazul în care autorizați o terță persoană să vă reprezinte în fața Companiei.
Detalii despre documenteTipul de document al dumneavoastră sau al reprezentanților dumneavoastră, țara emitentă, numărul, data expirării, informațiile integrate în codurile de bare ale documentului (pot varia în funcție de document) și elementele de securitate.
Date de identificare facialăfotografii, înregistrări video și audio, fotografii făcute de dvs. sau de reprezentantul dvs. și documente și înregistrări video și audio în cadrul  procesului de verificare
Detalii de contactAdresa dumneavoastră sau a reprezentanților dumneavoastră, adresa de e-mail, numerele de telefon (de contact). Numărul de contact al persoanelor dumneavoastră de contact
Date tehniceDatele de semnătură ale dispozitivului dumneavoastră sau ale reprezentanților dumneavoastră, inclusiv, dar fără a se limita la informații despre data, ora și activitatea dumneavoastră sau a reprezentanților dumneavoastră pe Canalele noastre disponibile, adresa IP a dumneavoastră sau a reprezentanților dumneavoastră, cookie-urile pe care dumneavoastră sau reprezentantul dumneavoastră le-ați acceptat și numele de domeniu, atributele software și hardware ale dumneavoastră sau ale reprezentanților dumneavoastră, precum și locația geografică generală a dumneavoastră sau a reprezentanților dumneavoastră (de exemplu, oraș, țară).
Date disponibile în mod publicde exemplu, informații cu privire la faptul că Dumneavoastră sau reprezentantul Dumneavoastră sunteți o persoană expusă politic (PEP) și verificări în listele publice de sancțiuni și de urmărire.
Date privind solvabilitatea și/sau serviciile de gestionare a creditelorlocul de muncă (de exemplu, vechimea în muncă, funcția, profesia, remunerația, datele angajatorului, inclusiv codul de înregistrare, adresa, telefonul, sectorul, industria), venitul asigurabil, alte venituri, veniturile și cheltuielile lunare totale, statutul proprietății, contribuțiile la asigurările de sănătate, istoricul de credit, inclusiv date privind alte contracte de închiriere sau de împrumut de la birourile de istorie a creditelor;
Date privind identitatea economică  numărul dvs. unic de client generat de Companie; contractul (contractele) unic(e) de credit nebancarsau un număr de contract generat la încheierea unui contract de credit nebancar sau a oricărui alt contract; datele colectate în cadrul monitorizării continue conform cerințelor de cunoaștere a clientului și de cunoaștere a partenerului (posibile rambursări de la terți și tranzacții suspecte) informații despre metoda (metodele) aleasă(e) de utilizare a unui credit nebancar (de ex. de exemplu, transfer bancar, numerar); rambursările pe care le-ați efectuat, care sunt scadente și care devin exigibile în viitor în conformitate cu contractul credit nebancar în vigoare; detaliile cardului dumneavoastră de credit sau de debit (în cazul în care alegeți să vă rambursați creditul nebancar (creditele) prin debit direct), numărul contului bancar sau alte informații bancare și de plată legate de tranzacțiile efectuate în beneficiul Companiei
Date de comunicaredatele referitoare la vizitele dvs. pe pagina noastră web și comunicarea prin intermediul oricărui alt Canal disponibil, înregistrările vizuale și/sau audio colectate atunci când vizitați Sucursalele noastre și alte locuri în care oferim servicii și atunci când comunicați cu noi prin telefon, precum și orice alte date colectate prin e-mail, mesaje, rețele sociale și alte modalități de comunicare


6. DE CE ȘI DIN CE MOTIVE PRELUCRĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL

6.1 Principalele scopuri pentru care prelucrăm datele dvs. sau ale reprezentanților dvs. sunt stabilirea de relații cu clienții, executarea și încetarea contractelor de credit nebancar, îndeplinirea obligației de diligență prevăzută de lege, furnizarea unui serviciu mai bun pentru clienți, furnizarea ofertelor către dvs., analizarea gradului de utilizare a serviciilor și elaborarea unor noi servicii.

6.2 Prelucrăm datele cu caracter personal în următoarele scopuri și din următoarele motive:

Scopurile prelucrăriiTemeiuri juridice pentru prelucrare
Noi decidem dacă și în ce condiții să stabilim o relație cu un client sau să încheiem contracte specifice și în ce condiții să ne furnizăm serviciile.Executarea unui acord sau punerea în aplicare a unor măsuri precontractuale sau îndeplinirea unei obligații legale. Legea privind contractele de credit de consum
Evaluăm solvabilitatea și încrederea dumneavoastră și efectuăm evaluările noastre de risc în legătură cu cerințele noastre de capital. Este posibil să avem nevoie de consimțământul dumneavoastră pentru a face o anchetă la unul sau mai multe dintre registrele  necesare.Executarea unui acord sau punerea în aplicare a măsurilor precontractuale, executarea unei obligații legale sau interesul nostru legitim în gestionarea riscurilor. Legea privind contractele de credit de consum
Vă vom identifica pe Dumneavoastră și/sau pe reprezentantul Dumneavoastră la stabilirea relației cu clientul și/sau pe parcursul relației cu clientul pentru a respecta cerințele privind combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului și principiile de cunoaștere a clientului, inclusiv pentru a identifica beneficiarul (beneficiarii) real(i) al(i) Dumneavoastră, dacă Dumneavoastră sau beneficiarul (beneficiarii) real(i) al Dumneavoastră sunteți persoane expuse politic, dacă Dumneavoastră sau beneficiarul (beneficiarii) real(i) al Dumneavoastră faceți obiectul unor sancțiuni financiare.Executarea unui contract sau punerea în aplicare a măsurilor precontractuale, executarea unei obligații legale sau interesul nostru legitim în gestionarea riscurilor. Legea privind prevenirea spălării banilor și finanțării terorismului
Executăm un contract  încheiat cu Dumneavoastră sau garantăm executarea contractuluirespectiv, renunțăm după caz și ne protejăm drepturile.Executarea unui contract sau punerea în aplicare a unor măsuri precontractuale, executarea unei obligații legale sau interesul nostru legitim în exercitarea unor pretenții legale.
Prevenim spălarea banilor și finanțarea terorismului și ne îndeplinim obligațiile care decurg din legislația internațională și națională în vigoare. Acest lucru include monitorizarea tranzacțiilor și a comportamentului Dumneavoastră în acest sens.Executarea obligațiilor legale. Legea privind prevenirea spălării banilor și finanțării terorismului
Reducem sau prevenim riscurile și daunele atât pentru Dumneavoastră, cât și pentru noi și protejăm interesele Dumneavoastră și ale noastre, studiem calitatea serviciilor noastre și colectăm dovezi ale tranzacțiilor comerciale sau ale altor comunicări comerciale. Acest lucru poate include supravegherea video în alte scopuri decât verificarea identității Dumneavoastră, precum și înregistrări audio ale convorbirilor telefonice, chat și online, sesiuni de chat în alte scopuri decât furnizarea de servicii. Este posibil să avem nevoie de consimțământul dvs.Consimțământul dumneavoastră, executarea unui acord sau punerea în aplicare a unor măsuri precontractuale, executarea unei obligații legale sau interesul nostru legitim de a preveni, restricționa și investiga utilizarea abuzivă sau ilegală a serviciilor și produselor noastre sau întreruperile de serviciu pentru a garanta calitatea serviciilor.  
Permitem accesul la, și utilizarea paginii noastre web.Executarea unui acord sau punerea în aplicare a unor măsuri precontractuale sau interesul nostru legitim de a preveni accesul neautorizat la pagina noastră web.  
Noi dezvoltăm sistemele noastre.Interesul nostru legitim în ceea ce privește funcționarea și îmbunătățirea sistemelor.  
Efectuăm cercetări și analize statistice privind cotele de piață ale grupurilor de clienți, produsele și serviciile, raportarea și gestionarea riscurilor etc.Interesul nostru legitim de a ne îmbunătăți serviciile, de a îmbunătăți experiența de utilizare care vă este oferită, de a dezvolta noi servicii, de a gestiona riscurile sau de a îndeplini obligațiile legale.  
Dezvoltăm serviciile noastre existente și servicii noi.Interesul nostru legitim de a ne perfecționa serviciile, de a îmbunătăți experiența utilizatorului și de a dezvolta noi servicii.  
Verificăm și, dacă este necesar, îmbunătățim sau actualizăm datele dvs. personale, gestionăm relațiile cu clienții, menținem datele la zi și corecte prin verificarea și actualizarea datelor prin intermediul unor surse externe și interne și, de asemenea, solicităm actualizarea datelor de la dvs.Executarea unui contract, punerea în aplicare a unor măsuri precontractuale sau îndeplinirea unei obligații legale.
Vă expediem reclame și oferte, inclusiv oferte personale, de produse și servicii ale partenerilor noștri. Este posibil să avem nevoie de consimțământul dumneavoastră.Consimțământul dumneavoastră sau interesul nostru legitim de a vă oferi servicii suplimentare.  
Organizăm concursuri și campanii pentru consumatori. Este posibil să avem nevoie de consimțământul dumneavoastră.Consimțământul dumneavoastră sau interesul nostru legitim de a vă oferi servicii suplimentare.  
Ne dorim să înțelegem mai bine nevoile Dumneavoastră (de exemplu, analiza vizitelor pe site, sondaje de opinie etc.). Pentru obiectivele noastre de afaceri, cum ar fi analiza datelor, certificări, dezvoltarea de noi modele, identificarea tendințelor de navigare pe Site-ul web sau MyIute, dezvoltarea unui mediu personalizat pe Site-ul web sau MyIute prin introducerea de produse și oferte personalizate pentru nevoile Dumneavoastră personale sau măsurarea eficienței campaniilor noastre promoționale. Este posibil să avem nevoie de consimțământul dumneavoastrăConsimțământul dumneavoastră sau interesul nostru legitim de a ne perfecționa serviciile, de a îmbunătăți experiența de utilizare care vă este oferită, de a dezvolta noi produse și servicii.  

7. PRELUCRAREA PROFILURILOR ȘI DECIZIILE AUTOMATIZATE

7.1 De asemenea, putem prelucra datele dvs. cu caracter personal pe baza analizei profilului și a procesului decizional automatizat, care utilizează datele dvs. de profil (informații personale, date privind solvabilitatea și date privind identitatea economică). Prelucrarea este echitabilă și transparentă și are loc fără discriminare între dvs. și alți clienți, în temeiul încheierii/îndeplinirii unui contract și al interesului nostru legitim.

7.2 Utilizăm analiza de profil și luarea automată a deciziilor deoarece acestea permit, potențial, o mai mare coerență sau corectitudine în procesul decizional (de exemplu, prin reducerea potențialului de eroare umană, discriminare sau abuz de putere), reducând riscul de neplată de către clienți pentru bunuri sau servicii (de exemplu, prin utilizarea unui rating de credit) sau ne permit să luăm decizii într-o perioadă mai scurtă de timp și să îmbunătățim eficiența. De asemenea, folosim analiza profilului și prelucrarea automatizată a datelor pentru a vă expedia materiale de marketing direct și pentru a monitoriza tranzacțiile în vederea prevenirii fraudei.

7.3 Urmăm liniile directoare ale articolului 29 al Grupului de lucru pentru protecția datelor privind luarea deciziilor individuale și crearea de profiluri pe baza prelucrării automate, care este disponibil aici: http://ec.europa.eu/newsroom/article29/document.cfm?doc_id=49826.

8. PRECOMPLETAREA CÂMPURILOR

8.1 Este posibil să folosim precompletarea câmpurilor cu datele dvs. de contact în Canalele noastre digitale disponibile și în alte sisteme pentru a face serviciul mai convenabil. Câmpurile sunt precompletate, cu condiția ca datele dvs. cu caracter personal să fi fost introduse în câmpurile de aplicație ale canalelor noastre digitale și ale altor sisteme, iar dvs. să fiți clientul nostru. Vom precompleta câmpurile cu datele de contact pe care ni le-ați furnizat atunci când ați încheiat ultimul contract. Trebuie să verificați întotdeauna dacă informațiile din câmpurile precompletate sunt corecte.

8.2 Dacă nu doriți ca câmpurile cu datele de contact să fie precompletate în Canalele noastre digitale disponibile și în alte sisteme, puteți renunța la această opțiune. Contactați-ne prin intermediul datelor noastre de contact pentru a face acest lucru.

9. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ÎN MARKETING

9.1 Prelucrăm datele cu caracter personal în scopuri de marketing. În cazul în care o astfel de prelucrare se bazează pe consimțământul dumneavoastră, aveți dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment. În cazul în care o astfel de prelucrare nu se bazează pe un consimțământ, puteți refuza să primiți o astfel de prelucrare a datelor în orice moment, de asemenea. Pentru a vă retrage consimțământul sau pentru a refuza să primiți materiale de marketing, vă rugăm să expediați mesajul respectiv la datele noastre de contact sau să vă gestionați consimțământul prin intermediul Canalelor noastre disponibile. Orientările pentru retragerea consimțământului sunt, de asemenea, incluse în toate comunicările de marketing.

9.2 Informațiile generale despre serviciile noastre și informațiile introductive sau suplimentare sau notificările privind modificările termenilor și condițiilor sau ale listei de prețuri, sau informațiile legate de executarea unui contract încheiat cu Dumneavoastră (de exemplu, notificările privind termenele de plată, datoriile, rezilierea contractelor etc.) nu sunt considerate marketing.

10. TRANSMITEREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL CĂTRE TERȚI

10.1 Vom divulga și/sau transmite datele dvs. cu caracter personal:

10.1.1. punerea în aplicare a măsurilor de precauție prevăzute în legile privind combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului;

10.1.2. persoanelor și organizațiilor care au legătură cu furnizarea serviciilor noastre și cu executarea contractului încheiat cu dumneavoastră (de exemplu, fidejusori, garanți, proprietari de garanții; intermediari de plăți, instituții de credit, organizații internaționale de carduri, furnizori de servicii de comunicare, IT și poștale, furnizori de servicii de call center);

10.1.3. către Birourile Istoriilor de Creditde la care solicităm informații în baza unei legi în vigoare sau a unui contract în vigoare, pentru a pune în aplicare principiul creditării responsabile, de asemenea pentru a permite terților să vă evalueze disciplina de plată și solvabilitatea. Informațiile despre posibilele Dumneavoastră neplăți sunt dezvăluite în Birourile Istoriilor de Credit, iar datele cu caracter personal transmise registratorului pot fi prelucrate de toate persoanele care sunt membre ale unui astfel de registru sau care pot accesa un astfel de registru din orice alt motiv;

10.1.4. către registratorii diferitelor registre (de exemplu, registrele populației, registrele comerciale, registrele de credit, registrele de trafic, ASP) cărora le transmitem și cărora le solicităm datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a verifica și garanta corectitudinea și integritatea datelor dumneavoastră cu caracter personal sau pentru punerea în aplicare a măsurilor precontractuale sau pentru executarea unui contract încheiat cu dumneavoastră;

10.1.5. părților terțe care primesc datele dumneavoastră cu caracter personal ca parte a serviciului solicitat de dumneavoastră;

10.1.6. furnizorilor de servicii cărora le-am externalizat parțial sau integral activitățile în termenii și condițiile prevăzute de legislația în vigoare, cu condiția ca aceste persoane să respecte cerințele organizatorice, fizice și de tehnologie a informației stabilite de noi în ceea ce privește confidențialitatea și protecția datelor cu caracter personal;

10.1.7. instituțiilor de credit, creditorilor, furnizorilor de servicii de colectare a datoriilor și altor terți cu care purtăm negocieri în vederea transferului unui contract încheiat cu dumneavoastră sau a renunțării la creanțele care decurg dintr-un astfel de acord;

10.1.8. către noul creditor în cazul cesiunilor de creanță;

10.1.9. către alte părți terțe în cazul în care ați încălcat acordul (de exemplu, furnizorul serviciilor de colectare a datoriilor, instanțe, executori judecătorești sau administratori de insolvență). 

10.2 În unele cazuri, putem fi obligați să dezvăluim și să transmitem datele Dumneavoastră cu caracter personal pentru îndeplinirea obligațiilor care decurg din legislația în vigoare – Guvernul și alte organe, instituții și departamente, companii de asigurări, brokeri de asigurări, bănci și instituții în domeniul lor de competență și în conformitate cu prevederile Regulamentului, Legii privind protecția datelor cu caracter personal a Republicii Moldova. (de exemplu, transmiterea datelor către autoritățile de aplicare a legii, notari, executori judecătorești, Inspectoratul Fiscal de Statsau Autoritatea de Supraveghere Financiară).

10.3 Putem utiliza terțe părți (de exemplu, furnizori de servicii de plată) la executarea unui contract încheiat cu Dvs. și să le facem accesibile datele Dvs. personale. Aceste persoane prelucrează datele Dumneavoastră cu caracter personal în conformitate cu regulile lor și sub responsabilitatea lor. De asemenea, putem utiliza terțe părți din afara Republicii Moldova la executarea unui acord încheiat cu Dumneavoastră, care prelucrează datele Dumneavoastră cu caracter personal în conformitate cu legislația țării în care se află.


11. TRANSFERUL DE DATE CĂTRE ȚĂRI DIN AFARA SPAȚIULUI ECONOMIC EUROPEAN

11.1 Prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în Republica Moldova și în Spațiul Economic European (SEE), dar pot exista cazuri în care transmitem datele dumneavoastră cu caracter personal către țări din afara SEE, iar acestea sunt prelucrate în țări din afara SEE. Transmitem datele cu caracter personal doar către tipul de țări terțe sau teritorii (în afara SEE) în privința cărora Comisia Europeană a decis că protecția este corespunzătoare. În cazul în care nu există o astfel de decizie, vom transmite date cu caracter personal în afara SEE numai dacă protecția drepturilor Dumneavoastră în instanță vă este garantată și dacă în țara sau teritoriul respectiv sunt accesibile căi  eficiente de protecție a datelor. De asemenea, transmiterea prezentată mai sus nu se realizează fără un temei legal (de exemplu, îndeplinirea unei obligații legale sau consimțământul Dumneavoastră).

12. MODALITATEA DE PROTECȚIE A DATELOR DVS. CU CARACTER PERSONAL

12.1 Protejăm datele cu caracter personal în strictă conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova și cu principiile directivelor-cadru ale Uniunii Europene privind protecția informațiilor și a datelor cu caracter personal (inclusiv Regulamentul (UE) 2016/679).

12.2 Informațiile dvs. sunt stocate pe serverele noastre securizate sau pe serverele securizate ale subcontractanților sau partenerilor noștri de afaceri (sau, în anumite cazuri, informațiile sunt stocate și pe suport de hârtie, sub rezerva măsurilor de protecție necesare). Informațiile sunt disponibile și utilizate în conformitate cu politicile și standardele noastre de securitate (sau cu cele ale subcontractanților sau partenerilor noștri de afaceri), întotdeauna în conformitate cu legislația în vigoare și cu măsurile de protecție necesare.

12.3 Deși nu putem garanta că transmiterea de date pe internet, pe site-ul web sau pe MyIute este lipsită de riscul de atacuri cibernetice, noi și partenerii noștri de afaceri depunem eforturi pentru a menține măsurile de protecție fizică, personală și documentară și de protecție a sistemelor informatice automatizate în ceea ce privește datele dumneavoastră, în conformitate cu legislația în vigoare. De exemplu, aplicăm următoarele măsuri:

12.4 Acces strict limitat al angajaților și subcontractanților noștri la datele Dumneavoastră, oferit numai în funcție de necesitate și pentru a atinge scopurile pentru care sunt prelucrate și, în funcție de necesitate;

12.5 Datele cu caracter personal sunt stocate electronic în baze de date sau în dosare partajate, protejate prin parole sau cu diferite grade de autorizare; se realizează monitorizarea și protecția împotriva virușilor; se creează copii și copii de siguranță în scopul recuperării; sistemele stochează, de asemenea, jurnalele de istoric ale operațiunilor cu documente;

12.6 La sediile Operatorilor Comuni, unde se efectuează prelucrarea datelor cu caracter personal, se realizează securitatea tehnică (prin echipamente de alarmă și de securitate și supraveghere video); protecția împotriva incendiilor; au fost introduse proceduri de control al accesului fizic;

12.7 Personalul Operatorului care prelucrează date cu caracter personal este familiarizat cu cerințele legislației în vigoare, cu politicile Operatorului, cu riscurile existente și cu scenariile de apariție a acestora;

12.8 Sistemele informatice de procesare a datelor, inclusiv cele personale, se bazează pe software verificat periodic. În scopul unei trasabilități depline și al unui răspuns în timp util, sunt păstrate de către operator înregistrări cu informații despre fiecare acces și operațiune efectuată în legătură cu datele cu caracter personal. Completarea înregistrărilor este complet automatizată și face parte integrantă din prelucrarea datelor. Operatorul, prin norme interne explicite, a stabilit măsuri tehnice și organizatorice care constau în termeni și condiții și proceduri pentru colectarea, prelucrarea și stocarea pe suport de hârtie a datelor cu caracter personal ale clienților săi, precum și reguli stricte de monitorizare a respectării acestora, monitorizarea menționată asigurând cea mai cuprinzătoare protecție împotriva accesului nedorit;

12.9 A fost prevăzută, de asemenea, o protecție contractuală în cadrul acordurilor cu terții împuterniciți de prelucrare a datelor care acționează în numele operatorului;

12.10 Atunci când vă furnizăm (sau alegem să vă furnizăm) o parolă care vă oferă acces la anumite părți ale site-ului web sau la un alt portal sau serviciu pe care îl gestionăm, sunteți responsabil pentru păstrarea confidențialității parolei respective și pentru respectarea oricăror alte proceduri de securitate despre care vă notificăm. Vă rugăm să nu comunicați parola Dumneavoastră nimănui.

13. DURATA DE STOCARE A DATELOR DVS. CU CARACTER PERSONAL

13.1 Prelucrăm datele dvs. cu caracter personal atât timp cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare a datelor sau pentru îndeplinirea obligațiilor care decurg din legislația în vigoare. Perioada de păstrare a datelor cu caracter personal se bazează pe acordul încheiat cu Dumneavoastră, pe interesul nostru legitim și/sau pe legea aplicabilă. În cazul în care datele dvs. sunt prelucrate în mai multe scopuri, le vom stoca până la atingerea scopului cu o perioadă de prelucrare mai lungă; dar vom înceta să le prelucrăm pentru scopul cu o perioadă mai scurtă după expirarea acelei perioade mai scurte.

13.2 Limităm accesul la datele dvs. la acele părți care trebuie să le prelucreze în scopul respectiv.

13.3 În anumite circumstanțe, putem păstra datele dvs. cu caracter personal pentru perioade mai lungi de timp, pentru a avea o evidență exactă a relațiilor dvs. cu noi în cazul unor plângeri sau litigii sau dacă avem motive întemeiate să credem că există posibilitatea unui litigiu în vederea căruia datele dvs. cu caracter personal vor fi necesare.

13.4 Perioadele de stocare se bazează pe necesitățile noastre comerciale și în conformitate cu legislația în vigoare. Datele cu caracter personal care nu mai sunt necesare vor fi pseudonimizate sau anonimizate sau șterse/distruse.

14. COOKIES

14.1 Prelucrarea cookie-urilor:

Cookie-urile sunt fișiere text de mici dimensiuni pe care unele site-uri web le stochează pe computerul sau pe dispozitivul Dumneavoastră mobil atunci când vizitați pagina respectivă. Acestea permit unui site web să rețină acțiunile și setările dvs. (cum ar fi autentificarea, limba, dimensiunea fontului și alte setări de pe ecran), astfel încât să nu trebuiască să introduceți setările de fiecare dată când vizitați pagina respectivă sau când navigați pe diferite pagini.

Cookie-urile din browserul de internet

Website-ul nostru poate utiliza cookie-uri pentru a îmbunătăți experiența utilizatorului. Browserul dvs. de internet stochează cookie-uri pe computerul dvs. cu scopul de a stoca date privind vizitele pe pagini. Puteți alege să refuzați cookie-urile în setările browserului dumneavoastră online sau să primiți un avertisment de fiecare dată când sunt trimise cookie-uri. Dacă selectați această opțiune, este posibil ca unele părți ale site-ului să nu funcționeze așa cum este prevăzut.

Cookie-urile Google, Facebook și AdForm

Utilizăm cookie-uri pentru publicitatea online pe platforma de remarketing Google AdWords. Aceasta include utilizarea unor terțe părți, inclusiv Google, pentru a Vă arăta reclame după ce ați vizitat site-ul nostru. Acest lucru poate fi sub forma unei reclame pe pagina de căutare Google sau în rețeaua Google Display Network. Noi și furnizorii terți, inclusiv Google, împărtășim cookie-uri (cum ar fi Google Analytics) pentru a analiza măsura în care impresiile pe publicitatea noastră, alte utilizări ale serviciilor de publicitate și interacțiunile cu aceste impresii și servicii de publicitate sunt asociate cu vizitele pe site-ul nostru. Puteți ajusta modul în care Google afișează anunțurile dvs. în setările pentru anunțuri.

Utilizăm cookie-uri pentru publicitatea online pe platforma AdForm Remarketing. Aceasta include utilizarea unor terțe părți pentru a vă afișa reclame după ce ați vizitat site-ul nostru. Acest lucru poate fi sub forma unei reclame pe rețeaua de afișare AdForm Display Network. Noi și furnizorii terți împărtășim cookie-uri pentru a analiza măsura în care impresiile pe publicitatea noastră, alte utilizări ale serviciilor de publicitate și interacțiunile cu aceste impresii și servicii de publicitate sunt asociate cu vizitele pe site-ul nostru. Puteți ajusta modul în care AdForm afișează anunțurile dvs. în setările de anunțuri.

Utilizăm platforma de marketing și remarketing Facebook, care implică utilizarea de date, ale noastre și ale unor terțe părți, inclusiv Facebook, pentru a vă afișa reclame după vizita sau interacțiunea dvs. cu site-ul nostru. Acest lucru poate lua forma unor reclame pe platforma Facebook. Noi și furnizorii terți, inclusiv Facebook, împărtășim cookie-uri pentru a analiza măsura în care impresiile pe publicitatea noastră, alte utilizări ale serviciilor de publicitate și interacțiunile cu aceste impresii și servicii de publicitate sunt legate de vizitele pe site-ul nostru.

Utilizăm cookie-uri de pe platforma Google Analytics pentru a colecta statistici privind datele demografice și interesele, în cazul în care rapoartele privind aceste date arată agregarea datelor, mai degrabă decât identificarea utilizatorilor individuali. Aceste statistici sunt utilizate pentru a optimiza și a crea anunțuri orientate către grupuri specifice și pentru a optimiza conținutul site-ului nostru. Vizitatorii pot dezactiva Google Analytics de la afișarea anunțurilor și a anunțurilor personalizate pe Google Display Network.

Cookie-urile Google Analytics ne permit să colectăm informații anonime despre comportamentul utilizatorilor pe site-ul nostru. Informațiile sunt anonime și nu conțin date cu caracter personal. Informațiile colectate de cookie-urile Google Analytics de pe site-ul Nostru sunt transmise și stocate în software-ul Google în conformitate cu politica de confidențialitate a Google.

Noi folosim instrumente pentru urmărirea rezultatelor Google AdWords și Facebook și pentru optimizarea instrumentelor de publicitate. Utilizarea acestora Ne permite să luăm în considerare interacțiunile dintre anunțuri și conversiile aferente pe site-ul nostru.

Puteți dezactiva opțiunea de remarketing vizitând linkurile de mai jos:

Pentru Google: https://support.google.com/google-ads/answer/2375362?co=ADWORDS.IsAWNCustomer%3Dfalse&hl=en

Pentru Facebook: https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences /

Pentru AdForm: https://site.adform.com/privacy-center/platform-privacy/opt-out/

14.2 Gestionarea și ștergerea cookie-urilor:

Puteți accepta sau refuza cookie-urile prin modificarea setărilor browserului dumneavoastră. În cazul în care cookie-urile sunt dezactivate, este posibil să nu puteți utiliza toate caracteristicile interactive ale site-ului nostru web.

Majoritatea browserelor actuale Vă permit să controlați cookie-urile prin intermediul setărilor salvate ale browserului.

14.3 Cookie-urile ne ajută:

14.3.1 Să facem ca site-ul nostru web să funcționeze în conformitate cu așteptările Dumneavoastră;

14.3.2 Pentru a reține setările Dumneavoastră în timpul vizitelor;

14.3.3 Pentru a îmbunătăți în mod constant site-ul nostru web pentru Dumneavoastră;

14.3.4 Pentru a ne îmbunătăți eficiența publicitară.

14.4 Nu folosim cookie-uri pentru:

14.4.1 Colectarea de date personale identificabile – vom solicita întotdeauna permisiunea Dumneavoastră explicită dacă dorim vreodată să colectăm astfel de informații;

14.4.2 Colectarea datelor Dumneavoastră personale sensibile fără consimțământul Dumneavoastră explicit.

14.5 Utilizarea cookie-urilor se încadrează în mai multe categorii:

14.5.1 Cookie-uri pentru caracteristicile site-ului web:

Utilizăm cookie-uri pentru a face ca site-ul nostru web să funcționeze mai bine. De exemplu, stocăm informații odată ce vă conectați la site-ul web, astfel încât să nu trebuiască să vă conectați din nou de fiecare dată când vizitați o altă pagină / meniu în timpul sesiunii Dumneavoastră.

După ce vă deconectați sau închideți browserul, cookie-urile de sesiune vor fi șterse.

14.5.2. Cookie-uri analitice:

Programele analitice utilizează cookie-uri pentru a colecta date statistice care ne ajută să ne îmbunătățim site-ul nostru web. Cu excepția cazului în care Dumneavoastră ne furnizați informații explicite prin completarea unui formular sau prin telefon, toate datele colectate de programele analitice sunt stocate în mod anonim și vedem doar valori generale și nu date individuale specifice.

Exemplele includ:

 • Cum ați ajuns pe site-ul nostru web (de exemplu, de la un motor de căutare, publicitate etc.);
 • Acțiunile pe care le efectuați pe site-ul web, cum ar fi numărul de pagini vizualizate, timpul petrecut pe o pagină, pe ce pagină au părăsit vizitatorii site-ul web;
 • Cât de des reveniți pe site-ul nostru web;
 • Tehnologia utilizată de vizitatori (de exemplu, browserul, sistemul de operare, dispozitivul etc.). 


14.6 Pentru a afla mai multe despre cookie-uri în general și despre cum să le gestionați, vă rugăm să vizitați www.aboutcookies.org. 


15. DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ PRIVIND PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

15.1 Aveți anumite drepturi cu privire la datele dvs. cu caracter personal, cum ar fi dreptul de a:

a) solicita să vă furnizăm detalii suplimentare cu privire la modul în care sunt utilizate datele dumneavoastră; 

b) solicita să vă dăm acces la datele dumneavoastră personale și să vă furnizăm o copie a acestora;

c) primi datele cu caracter personal care vă privesc și pe care ni le-ați furnizat într-un format structurat, utilizat pe scară largă și care poate fi citit automat și – în cazul în care este posibil din punct de vedere tehnic – să transferăm aceste date către un alt operator fără impedimente, dacă prelucrarea datelor dumneavoastră se bazează pe consimțământul dumneavoastră;

d) solicita să actualizăm orice inexactitate în datele pe care le stocăm și să le corectăm/actualizăm;

e) solicita să ștergem sau să anonimizăm toate datele care vă privesc și pentru care nu mai avem un temei juridic de a le prelucra;

f) atunci când prelucrarea se bazează pe consimțământ și în legătură cu marketingul direct, puteți retrage consimțământul pentru ca noi să oprim din acel moment prelucrarea respectivă;

g) să vă opuneți oricărei prelucrări în scopul luării automate a deciziilor individuale (inclusiv crearea de profiluri) atunci când vă afectează în mod semnificativ, în timp ce aveți posibilitatea de a vă exercita dreptul de a solicita intervenția umană a operatorului, dreptul de a vă exprima punctul de vedere și de a contesta decizia;

h) solicita să limităm prelucrarea datelor dvs., de exemplu, în timp ce se investighează o plângere.


15.2 Procedura de exercitare a drepturilor:

15.2.1 Puteți depune o cerere de exercitare a drepturilor dvs. la persoana de contact în unul dintre următoarele moduri: pe site, prin poștă (inclusiv prin e-mail), telefon sau fax, așa cum se menționează la punctul 1 de mai sus.

15.2.2 Fiecare dintre cererile, demersurile sau solicitările dvs. este acceptată cu un număr de intrare, este analizată, vă verificăm identitatea și dreptul pe care doriți să îl exercitați și vă răspundem în termen de o lună de la recepție. În cazuri mai complexe sau în timpul recepției a numeroase cereri, această perioadă poate fi prelungită cu încă două luni, fapt despre care vă vom informa. În cazul în care există motive de respingere a cererii, vom indica aceste motive solicitantului în scris.

15.2.3 Exercitarea acestor drepturi este supusă anumitor excepții, de exemplu, atunci când trebuie protejat interesul public (de exemplu, în prevenirea sau detectarea infracțiunilor), sau interesele noastre sau drepturile și libertățile altora.

Dacă aveți întrebări cu privire la prelucrarea datelor dvs., vă rugăm să ne contactați prin intermediul detaliilor de contact prevăzute la punctul 1 de mai sus (de luni până vineri între orele 09:00 și 18:00).

În cazul în care nu sunteți mulțumit de prelucrarea datelor dvs. sau de răspunsul nostru în exercitarea acestor drepturi, aveți dreptul de a depune o plângere la Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal la adresa: mun. Chișinău, str.S.Lazo,48, pagina web: centru@datepersonale.md. Vă rugăm să încercați în primul rând să rezolvați problema cu noi, deși aveți dreptul de a contacta Centrul naționalpentru protecția datelor cu caracter personal în orice moment.

16. MODIFICAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ȘI ÎNCETAREA PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

16.1 Să ne informați imediat cu privire la orice modificări și incorectitudini în datele dumneavoastră cu caracter personal care ne-au fost transmise. La cererea noastră, prezentați-ne un document care să confirme modificările aduse datelor dumneavoastră cu caracter personal (de exemplu, certificat de schimbare a numelui).

16.2 Ne angajăm să facem tot ce este posibil pentru a verifica în mod regulat dacă datele dumneavoastră cu caracter personal sunt complete și corecte.

17. ACTUALIZAREA POLITICII

Este posibil să introducem modificări în prezenta Politică în mod periodic. Modificările aduse acestei Politici vor intra în vigoare în momentul în care Politica revizuită este publicată pe pagina web, iar o notificare de actualizare va fi postată pe pagina web.

IUTE CREDIT

ORGANIZAȚIE DE CREDITARE NEBANCARĂ