Educație financiară

Educație financiară este un proiect foarte important pentru echipa iute. Cunoștințele si perceperea corectă a economiei sunt foarte importante în lumea unde mereu suntem partea a relațiilor de a cumpăra și a vinde.
Educatie financiara

Deja al treilea an consecutiv, prin Campania Națională „Generația Inteligenței Financiare” se urmărește scopul sporirii accesului copiilor și tinerilor la educația financiară în vederea asigurării succesului personal prin asigurarea accesibilității acestora la informațiile respective, inclusiv la cele în format digitalizat. Începând cu anul 2021 se pune un accent din ce în ce mai mare pe digitalizarea resurselor informaționale din acest domeniu, deoarece formatul digital interactiv oferă elevilor oportunități multiple de interacțiune cu ceilalți colegi, dar și cu profesorul, îi ajută să înțeleagă mai bine noțiunile financiar-bancare de bază cu care au început să interacționeze, precum și facilitează o experiență de învățare individualizată – în ritm și cu grad de dificultate propriu pentru fiecare elev în parte.

Acest proces este susținut de mai mulți actori comunitari, inclusiv de Organizația de Creditare Nebancară IuteCredit și Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID), care în prima fază au susținut financiar digitalizarea programului „Finanțele mele” și „Spirit antreprenorial” elaborate de Ministerul Educației și Cercetării, în parteneriat cu Junior Achievement Moldova. Aceste programe sunt parte a disciplinei opţionale educaţia economică şi antreprenorială care se predă deja în instituțiile preuniversitare din ţară.

Videourile sunt create cu  recomandările specialiștilor, pentru părinți cum să-și educe copiii în așa fel încât aceștia să aibă un comportament pozitiv privind administrarea banilor.