Sunt de acord cu condițiile de acordare a împrumutului de către ÎCS OM Iute Credit SRL și îmi exprim consimțământul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ce ma vizează, furnizate prin intermediul aplicației on-line, în scopul analizei de către ÎCS OM Iute Credit SRL a posibilității încheierii unui eventual contract de împrumut. Am luat cunoștință că datele cu caracter personal colectate vor fi prelucrate cu respectarea regimului de securitate și confidențialitate, în conformitate cu prevederile Legii nr. 133 din 8 iulie 2011 privind protecția datelor cu caracter personal, informația nefiind folosită în alte scopuri incompatibile sau remisă fără temei altor companii, urmând a fi păstrată doar pentru o perioadă de 3 ani, urmând ulterior a fi distrusă sau transformată în date anonime. Sunt conștient că în conformitate cu art. 13-16 ale Legii nr. 133 din 8 iulie 2011 privind protecția datelor cu caracter personal am dreptul de acces, de intervenție, de opoziție, precum și de a mă adresa în instanța de judecată, în contextul prelucrărilor efectuate asupra datelor cu caracter personal care mă vizează.