Organizator

Unicul organizator al concursului “Câștigă o călătorie pentru 2 persoane în Dubai” este ICS OM Iute Credit SRL, adresa juridică: mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ismail, 86/4, telefon: 022 801 500. Organizatorul va derula concursul în baza prezentului regulament, întocmit în conformitate cu legislația în vigoare şi care este obligatoriu pentru toţi participanţii. ICS OM Iute Credit SRL își rezervă dreptul de a modifica unilateral și fără preaviz orice condiție a concursului “Câștigă o călătorie pentru 2 persoane în Dubai”. Concursul este organizat in scopul promovării produselor Iute Credit SRL.

Durata concursului și aria de desfășurare

Concursul “Câștigă o călătorie pentru 2 persoane în Dubai” se desfăşoară în perioada 1 decembrie 2016, ora 00.00 – 31 decembrie 2016, ora 23.59 (ora locală RM). În concurs se pot înscrie toate persoanele care îndeplinesc toate condițiie mecanismului de desfășurare al concursului.

Dreptul de participare

Campania se adresează tuturor persoanelor fizice, cu vîrsta minimă de 18 ani, care sunt rezidenți ai RM și care acceptă termenii şi condiţiile prezentului regulament. Nu sunt eligibili  de a participa angajații companiei ICS OM Iute Credit SRL precum și rudele acestora de gradul I,  persoanele sau angajații oricăror altor entități implicate direct sau indirect în organizarea şi/sau derularea concursurilor și persoanele care au îndeplinit condițiile de concurs în altă perioadă decât cea menționată anterior. În cazul în care se constată încălcarea acestei prevederi, compania îşi rezervă dreptul de a petrece repetat extragerea pentru a determina câștigatorul.

Mecanismul de desfășurare a concursului

Participanții la concurs trebuie să semneze un contract de credit cu ICS OM Iute Credit SRL (să ia credit) în perioada 1 decembrie 2016, ora 00.00 – 31 decembrie 2016, ora 23.59 (ora locală RM), pentru validarea înscrierii lor în concursul organizat de ICS OM Iute Credit SRL.

Premiul acordat

Premiul în cadrul concursului “Câștigă o călătorie pentru 2 persoane în Dubai” constituie o vacanță pentru 2 persoane în Dubai, pentru 6 NOPTI,  și include în sine:

  • călătorie cu avionul zbor: Chișinău-Istanbul-Sharjah-Istanbul-Chișinău pentru două persoane (un total de doua bilete tur retur), inclusiv taxele de aeroport;
  • cazare în hotelul Carlton Tower 4* din Dubai, cu tipul de masă FB (Full Board);
  • transfer aeroport-hotel-aeroport;
  • asigurare medicalăș.

Premiul este valabil de a fi utilizat în decurs de 3 luni începând cu 5 ianuarie 2017.

Cheltuieli ce țin de viză nu sunt acoperite. Pentru deținători de pașaport român, viza nu este necesară, pentru deținători de pașaport MD, viza costă 82 de euro per persoană. Deasemenea, persoanele care călătoresc  trebuie să dispună de o sumă de aproximativ 300 de euro- per cuplu ( suma poate varia, în dependență de negociere), care se lasă ca gaj la hotel, iar la sfârșitul sejurului se restituie.

Condiții de validare a premiilor

La tombolă vor participa toate persoanele care au semnat contract de credit înregistrate în perioada 1 decembrie 2016, ora 00.00 – 31 decembrie 2016, ora 23.59 (ora locală RM) .

Extragerea câștigătorului se va face în baza numărului contractului semnat, aleatoriu, cu ajutorul site-ului www.random.org. Video cu extragere va fi plasat pe pagina Iute Credit de pe Facebook si pe pagina regulamentului.

Câștigătorul va fi apelat, în termen de 24 de ore de la extragere, de către un reprezentant al ORGANIZATORULUI. În condițiile în care un câștigător nu poate fi contactat în decurs de 24 ore sau din anumite motive nu acceptă premiul (refuz), acesta va fi invalidat fără nici o despăgubire din partea ORGANIZATOTULUI și se va recurge la o extragere repetata a unui nou număr câștigător. În momentul contactării de către un reprezentant al ORGANIZATORULUI câștigătorului i se va comunica scopul apelului şi i se va solicita să confirme că deține contractul de credit.

Ridicarea premiilor câștigate

Pentru a fi validat final şi a intra în posesia premiului, cîstigătorul trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

  • să răspundă la apelurile telefonice ale ORGANIZATORULUI şi să confirme că deţine contractul câștigător și că este persoana care a semnat contractul de credit.
  • să se prezinte (direct sau prin împuternicit) la ICS OM Iute Credit SRL de pe str. bd. Moscova 1/4, mun Chișinău, până la data de 5/01/2017, având asupra sa actele de identitate (buletinul de identitate cu anexa), procură specială în cazul prezentei unui reprezentant împuternicit. În aceasta situaţie nu se acceptă contestaţii referitoare la neridicarea premiului. În cazul neridicării premiului pîna la data indicată în prezentul Regulament, castigătorul îşi va pierde dreptul asupra premiului câștigat.

Forța majoră

Pentru scopul acestui Regulament, forta majora înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre ORGANIZATOR, inclusiv imposibilitatea ORGANIZATORULUI din motive independente de vointa sa, şi a cărui apariţie pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-şi îndeplini obligaţiile asumate prin Regulament. Dacă o situaţie de forţă majoră împiedică sau întirzie total sau parţial executarea Regulamentului şi continuarea Campaniei, ORGANIZATORUL va fi scutit de raspunderea privind îdeplinirea obligaţiilor sale pentru perioada în care aceasta îndeplinire va fi împiedicată sau îtirziată. Organizatorul dacă invocă forţa majoră este obligat să comunice participanţilor în termen de 5 zile lucrătoare de la apariţia cazului de forţă majoră.

Drepturi de autor și drepturi conexe

Toți participanții acordă dreptul de fixare pe orice mediu fizic sau virtual și utilizare gratuită de ÎCS OM Iute Credit SRL a fotografiilor proprii (portet) cu menționarea numelui autorului.

Regulamentul oficial

Acest regulament prezintă condiţiile în care participanţii pot cîstiga unul dintre premiile acordate de Organizator. Participarea la acest concurs înseamna aderarea necondiţionată şi irevocabilă la termenii acestui regulament. Informaţii suplimentare pot fi solicitate la adresa de email : info@iutecredit.md sau la telefon 022 801 500 .Organizator: ICS OM Iute Credit SRL.