Continuarea creșterii profitabile și progresul în atingerea obiectivelor strategice

INDICATORI STRATEGICI LA NIVEL DE GRUP CONSOLIDAT

 • Numărul total de clienți a crescut cu 40,6%, atingând cifra la 966 de mii (31 decembrie 2021: 687 mii).
 • Achiziționarea pachetului de control al băncii moldovenești Energbank  și progres în atingerea controlului operațional cu potențial dublu pentru fluxuri suplimentare de venituri cu servicii Wallet (plăți) și mărirea portofoliului de credite fără creșterea riscului valutar.
 • Bilanțul consolidat al grupului a crescut cu 79,2%, până la 298,9 milioane de euro, iar capitalurile proprii aproape s-au dublat, atingând cifra de 50,6 milioane de euro la data de 30 iunie 2022.
 • Majorarea numărului clienților care folosesc platformele digitale, astfel aplicația MyIute a fost descărcată de 313 mii de clienți (31 decembrie 2021: 181 mii de clienți).
 • Investiții sporite în noua platformă IT de bază pentru gestionarea serviciilor oferite clienților și a fluxurilor de valoare integrate pentru împrumuturi și portofel.

INDICATORI OPERAȚIONALI AI AFACERII IUTECREDIT FĂRĂ EFECTELE ACHIZIȚIEI BANCARE

 • Creditele debursate au crescut cu 31,1%, până la 97,9 milioane EUR ( primul semestru al anului 2021: 74,7 milioane de euro).
 • Numărul de contracte de credite încheiate/semnate:  de la 20,2%, până la 165.148 (primul semestru al anului 2021: 137.367).
 • Bilanțul a crescut cu 8,7%, până la 181,2 milioane EUR (31 decembrie 2021: 166,8 milioane de euro).
 • Portofoliul brut de credite a crescut cu 15,0%, până la 138,4 milioane de euro (31 decembrie 2021: 120,4 milioane de euro), din care valoarea datoriei de bază a creditelor a crescut cu 16,3%, până la 123,3 milioane de euro (31 decembrie 2021: 106, 0 milioane de euro).
 • Disciplina de rambursare (Indicele de performanță/calitate a clienților, CPI30) s-a îmbunătățit semnificativ până la un maxim istoric de 91,1% ( primul semestru al anului 2021: 87,9%).
 • Portofoliul net de credite a crescut cu 15,7%, până la 121,9 milioane de euro (31 decembrie 2021: 105,4 milioane EUR).
 • Existenta a 68 de bancomate fără carduri reduce numărul intermediarilor, cel al cardurilor de plastic, precum și volumul deșeurile de plastic

INDICATORI FINACIARI AI AFACERII IUTECREDIT FĂRĂ EFECTELE ACHIZIȚIEI BANCARE

 • Venitul din dobânzi și comisioane a crescut cu 17,5%, până la 27,5 milioane de euro (primul semestru al anului 2021: 23,4 milioane de euro), datorită creșterii  constante a creditelor debursate, comparativ cu creșterea cu 93,2% a portofoliului net mediu de credite.
 • Venitul net din dobânzi și comisioane a crescut cu 11,1% până la 18,9 milioane de euro (primul semestru al anului 2021: 17,0 milioane EUR) ca urmare a plăților majorate a dobânzilor aferente emisiunilor de obligațiuni.
 • Venitul total a crescut cu 14,6% la 33,5 milioane de euro (primul semestru al anului 2021: 29,2 milioane de euro).
 • Raportul dintre cheltuieli și venituri a fost înregistrat la un nivel de 43,5% (primul semestru al anului 2021: 36,0%), în specailca urmare a cheltuielilor legate de achiziția Energbank, creșterea activității de afaceri și a  cheltuielilor pentru acumularea viitoarelor fluxuri de venituri.
 • Indicatorul EBITDA (profitul înainte de dobânzi, impozite, depreciere si amortizare) ajustat pentru reevaluarea valutei, în creștere cu 10,6%, până la 12,5 milioane de euro (primul semestru din 2021: 11,3 milioane de euro);
 • Profit net ajustat la venitul din achiziția Energbank la 2,0 milioane de euro (primul sesestru al anului 2021: 3,0 milioane de euro).
 • Capitalizare și profitabilitate înalte – acordurile cu privire la euroobligațiuni au fost depășite.