+373 22 801 500 Lu-Dum 8:00-20:00

                                       

IuteCredit Moldova

Conform prevederilor Legii nr. 308 din 22-12-2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului:

Membri de familie ai persoanei expuse politic sunt: a) soţul/soţia unei persoane expuse politic sau o persoană aflată în relaţii asemănătoare acelora dintre soţi cu persoana expusă politic; b) copiii şi soţii/soţiile lor sau cu care copiii se află in relaţii asemănătoare acelora dintre soţi; c) părinţii şi fraţii/surorile unei persoane expuse politic.

Persoană expusă politic este persoana fizică care exercită sau a exercitat funcţii publice importante, după cum urmează: a) şefi de stat, şefi de guvern, miniştri şi miniştri adjuncţi sau secretari de stat; b) membri ai Parlamentului sau ai unor organe legislative similare; c) membri ai organelor de conducere ale partidelor politice; d) membri ai curţilor supreme, ai curţilor constituţionale sau ai altor instanţe judecătoreşti de nivel înalt ale căror hotărâri nu fac obiectul altor căi de atac decât în circumstanţe excepţionale; e) membri ai curţilor de conturi sau ai consiliilor băncilor centrale; f) ambasadori, însărcinaţi cu afaceri şi ofiţeri superiori în forţele armate; g) membri ai organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale întreprinderilor publice; h) directori, directori adjuncţi şi membri ai consiliului de administraţie sau membri cu funcţii echivalente în cadrul unei organizaţii internaţionale.

Persoane cunoscute ca fiind asociaţi apropiaţi, atât din punct de vedere profesional, cât şi social, ai persoanelor expuse politic: a) persoanele fizice cunoscute ca fiind beneficiarii efectivi, împreună cu o persoană expusă politic, ai unei persoane juridice sau ai unei construcţii juridice ori ca având orice altă relaţie strânsă de afaceri cu o astfel de persoană; b) persoanele fizice care sunt singurii beneficiari efectivi ai unei entităţi juridice sau ai unei construcţii juridice cunoscute ca fiind înfiinţate în beneficiul de facto al unei persoane expuse politic.

Extras din Anexa nr.2 la Ordinul nr.17 din 08 iunie 2018 al SPCSB: ”

LISTA FUNCŢIILOR CARE DETERMINĂ CALITATEA DE PERSOANĂ EXPUSĂ POLITIC LA NIVEL NAŢIONAL

I) funcții de demnitate publică proeminente în conformitate cu legislația
1 Preşedinte al Republicii Moldova
2 Preşedinte al Parlamentului
3 Prim-ministru
4 Vicepreşedinte al Parlamentului
5 Prim-viceprim-ministru
6 Viceprim-ministru
7 Deputat în Parlament
8 Ministru
9 Secretar general de stat
10 Secretar de stat
11 Secretar general al Guvernului
12 Secretar general adjunct al Guvernului
13 Guvernator (Başcan) al Unităţii teritoriale autonome Găgăuzia
14 Preşedinte al Adunării Populare a Unităţii teritoriale autonome Găgăuzia
15 Vicepreşedinte al Adunării Populare a Unităţii teritoriale autonome Găgăuzia
16 Preşedinte al comisiei permanente a Adunării Populare a Unităţii teritoriale autonome
Găgăuzia
17 Prim-vicepreşedinte şi vicepreşedinte al Comitetului Executiv al Unităţii teritoriale
autonome Găgăuzia
18 Primar (primar general), viceprimar al municipiului
19 Preşedinte, vicepreşedinte al raionului
20 Director general (director) al autorităţii administrative centrale
21 Preşedinte, judecător al Curţii Constituţionale
22 Preşedinte, membru al Consiliului Superior al Magistraturii cu activitatea de bază în
Consiliu
23 Preşedinte, vicepreşedinte al Curţii Supreme de Justiţie
24 Preşedinte, vicepreşedinte al curţii de apel
25 Preşedinte, vicepreşedinte al judecătoriei
26 Procuror General, prim-adjunct al Procurorului General, adjunct al Procurorului General,
Procuror-şef al procuraturii specializate, Procuror-şef al procuraturii teritoriale
27 Avocat al Poporului, Avocat al Poporului pentru drepturile copilului
28 Preşedinte, vicepreşedinte, membru al Curţii de Conturi
29 Director, director adjunct al Serviciului de Informaţii şi Securitate
30 Director, director adjunct al Centrului Naţional Anticorupţie
31 Preşedinte, vicepreşedinte al Comisiei Electorale Centrale
32 Preşedinte, membru al Consiliului Coordonator al Audiovizualului
33 Preşedinte, vicepreşedinte, membru al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare
34 Preşedinte, vicepreşedinte al Autorităţii Naţionale de Integritate
35 Preşedinte al Consiliului pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea
egalităţii
36 Guvernator, prim-viceguvernator, viceguvernator al Băncii Naţionale a Moldovei
37 Director general, director al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică
38 Director, director adjunct al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii
Electronice şi Tehnologia Informaţiei
39 Director general, director general adjunct al Agenţiei Naţionale pentru Soluţionarea
Contestaţiilor
40 Preşedinte, vicepreşedinte, membru al Plenului Consiliului Concurenţei
41 Şef, şef adjunct al oficiului teritorial al Cancelariei de Stat
42 Director, director adjunct al Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat
43 Director, director adjunct al Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor
44 Director, director adjunct al Centrului Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter
Personal
45 Şef al Centrului Serviciului Civil
46 Preşedinte, vicepreşedinte al Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare
47 Şef al Serviciului de Stat de Curieri Speciali
48 Director general, director general adjunct al Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa
Alimentelor
49 Director general al Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină
50 Preşedinte al Casei Naţionale de Asigurări Sociale
51 Director al Serviciului de Stat de Arhivă
52 Agent guvernamental – reprezentant al Guvernului Republicii Moldova la Curtea
Europeană a Drepturilor Omului

II) personalul din cabinetul persoanelor cu funcţii de demnitate publică proeminente în conformitate cu legislaţia
53 Secretar general, secretar general adjunct al Aparatului Președintelui
54 Consilier al Președintelui
55 Șef al cabinetului Președintelui Parlamentului și al Vicepreședintelui Parlamentului
56 Consilier al Președintelui Parlamentului și al Vicepreședintelui Parlamentului
57 Şef al cabinetului Prim-ministrului, Primvice-prim-ministrului, Vice-prim-ministrului
58 Consilier al Prim-ministrului, Primvice-prim-ministrului, Vice-prim-ministrului

III) membrii organelor de conducere și de administrare ale întreprinderilor de stat,
întreprinderilor municipale, precum și societăților comerciale cu capital majoritar
de stat
59 Administratorul întreprinderii de stat sau întreprinderii municipale;
60 Membrul Consiliului de Administraţie a întreprinderii de stat sau întreprinderii
municipale;
61 Preşedintele Comisiei de Cenzori a întreprinderii de stat sau întreprinderii municipale;
62 Administratorul Societăţii comerciale cu capital majoritar de stat;

IV) persoane de conducere ale partidelor politice
63 Preşedinte, vicepreşedinte al partidului politic

V) ofițeri cu grade militare superioare şi supreme
64 Şef Marele Stat Major al Armatei Naţionale, Comandant al Armatei Naţionale;
65 Locţiitor şef Marele Stat Major al Armatei Naţionale, Director Marele Stat Major al
Armatei Naţionale;
66 Comandant Comandament Forţe Terestre
67 Comandant Comandament Forţe Aeriene
68 Comandant, şef al Statului Major al Trupelor de Carabinieri
69 Şef, şef-adjunct al Inspectoratului General al Poliţiei
70 Şef, şef-adjunct al Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră
71 Şef, şef-adjunct al Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale
72 Director, director-adjunct al Biroului Migraţie şi Azil
73 Şef, şef-adjunct al Inspectoratului Naţional de Investigaţii

VI) alte persoane expuse politic
74 Director, Director adjunct al Serviciului Fiscal de Stat
75 Director general, Director adjunct al Serviciului Vamal
76 Director, Director adjunct al Inspecţiei Financiare
77 Director, Director adjunct al Agenţiei Achiziţii Publice
78 Director, Director adjunct al Agenţiei Proprietăţii Publice
79 Director, Director adjunct al Agenţiei Naţionale pentru Sănătate Publică
80 Director, Vicedirector al I.P. „Agenţia Servicii Publice”
81 Ambasador, Consul general al Republicii Moldova
82 Reprezentant permanent al Republicii Moldova în organizaţii internaţionale