022 801 500 Lu-Vi 8:00-20:00 Sâm-Dum 08:00-20:00

                                       

IuteCredit Moldova

Consimțămînt pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

PRIN PREZENTA CONFIRM URMĂTOARELE:

– Sunt informat asupra faptului că O.C.N.”Iute Credit” S.R.L. este înregistrat la Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, în calitate de operator al datelor cu caracter personal, cu număr de înregistrare 0000006-001, 0000006-002, 0000006-003.

– Sunt  informat ca Creditorul are dreptul să verifice autenticitatea informaţilor prezentate/oferite de mine în vederea îndeplinirii contractului şi/sau relaţiilor contractuale, şi să furnizeze informaţii despre mine, în calitate de Client şi despre istoria mea de credit, cu scopul de a colecta, de a înregistra, de a organiza, de a păstra, de a stoca, de a restabili, de a adapta sau de a modifica, de a prelua, de a consulta, de a utiliza, de a divulga prin transmitere, de a transmite transfrontalier (inclusiv, dar fără a se limita la, AS IuteCredit Europe din Estonia și SIA Mintos Finance din Letonia), de a publica, de a distribui, de a ataşa sau de a combina, de a bloca, de a şterge sau de a omite datele personale care mă vizează, către unul sau mai multe birouri ale istoriilor de credit, bănci, Compania de Colectare a Datoriilor, creditori  sau alte structuri similare.

– Sunt  informat ca Creditorul are dreptul să acceseze, să prelucreze, să opereze, să verifice, să actualizeze, să publice, să transmită peste hotare, să colecteze datele mele personale privind IDNP, numele, prenumele, prenumele tatălui, sexul, cetăţenia, data şi locul naşterii, imaginea grafică (fotografia), starea familială, date privind localizarea geografică, date personale ale membrilor familiei, starea economică şi financiară, date privind bunurile imobile şi mobile, locul de domiciliu/viza de reşedinţă, datele bancare, semnătura, date de contact (număr de telefon fix, număr de telefon mobil, adresa electronică), numărul dosarului de pensie, codul personal de asigurări sociale, codul de asigurări medicale, profesia şi locul de muncă, informaţii despre formarea profesională (diplomă, studii), caracteristici fizice, solicitate de Creditor în vederea îndeplinirii prevederilor contractuale.

– Înțeleg și sunt de acord că Creditorul poate refuza acordarea unui credit sau furnizarea altor servicii legate de acordarea unui credit, fără obligația de a oferi o explicație a motivelor pentru care a luat această decizie.

– Confirm că sunt beneficiarul final al creditului și că datele și informațiile furnizate sunt actuale, în concordanță cu scopul și natura relației de afaceri declarate.

Consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în scopuri de marketing direct

Eu, în calitate de Client, îmi exprim acordul pentru prelucrarea, de către Creditor, a datelor mele personale în scopuri de marketing direct.

– Creditorul are dreptul să utilizeze datele mele cu caracter personal în scopul transmiterii informațiilor comerciale prin SMS către numărul meu de telefon mobil indicat în prezentul contract privind diferite promoții, propuneri de servicii și marketing.

– Eu, în calitate de Client pot retrage acest consimţămînt oricînd. Retragerea trebuie să fie efectuată în scris. Dacă eu, în calitate de Client dispun de Contracte de credit care nu au fost executate în totalitate de către Părţi, atunci retragerea acestui consimţămînt nu afectează drepturile Creditorului de a continua colectarea, stocarea şi prelucrarea datelor cu caracter personal despre mine, pînă cînd toate Contractele de credit nu vor fi îndeplinite integral şi în mod corespunzător de către Părţi.